26 | Att leva i andra kulturer

Jag vet inte om ni har försökt er på att leva och bo i en kultur annan än den som ni är uppväxta i? Om ni är medvetna om den kultur som ni själva lever i?

Själv vet jag hur det är att leva och bo i en kultur som inte är den jag är uppväxt i, jag vet hur det är att inte kunna språket, jag vet hur det är att inte passa in, jag vet hur det är att inte kunna slappna av i vardagen för att jag inte förstår hur saker fungerar.

Jag har erfarenhet av att leva i en kultur där jag inte känner mig helt hemma och jag vet hur det är att leva i en kultur där jag ständigt gör fel utifrån att jag inte fullt ut förstår. 

Möjligheten att bo och leva i ett annat land gör det här med kulturer tydligt, både i mötet med den nya kulturen och senare i hemkomsten och återinträdet i ”sin egen”.

Jag har haft förmånen att vid några tillfällen bo i och möta andra kulturer, i Kina, Indien och Ecuador, och detta har hjälpt mig att få upp ögonen för kulturer också här hemma i Sverige. Kultur kan definieras som ”levnadssättet i ett samhälle”. Allt det där som vi gör utan att kanske inte alltid vara medvetna om det.

Detta är nyttigt att ha koll på i mötet med alla människor för även om vi i ”samma samhälle” tillhör ”en kultur” består vi också av subkulturer och individer och då är det bra att komma ihåg att vi (som regel) inte gör saker av ondo utan att det handlar om att vi gör som vi alltid har gjort, inte förstår, vet bättre, kommer ihåg eller helt enkelt inte orkar göra som vi vet att vi borde i mötet med en annan människa.

Jag är dock övertygad om att Gud finns i alla människor och kulturer som vi möter.

Peter Karlbom


Innehållsförteckning

27 | Reflektioner om internationell mission