28 | Hos oss är Gud också fattig

För många år sedan fick jag möjlighet att resa långt bort och möta människor vars vardag såg annorlunda ut än min. Det var en studieresa med goda förberedelser och efterarbete och gruppen som gjorde resan betydde mycket för erfarenheterna och upplevelserna.

Men det viktigaste var de människor jag mötte där på andra sidan jorden. Att få sitta i en halvfärdig kyrka i Managua och sjunga med i ”Hos oss är Gud också fattig…” gjorde att orden berörde på djupet.

Att få stå på skolgården i Guayaquil och se barnen som gick på den skola vi hört mycket om hemma i Sverige och samlat in pengar till när vi var på läger, det gjorde att världen kom närmare. Att vi hör ihop med människor över hela vår jord blir tydligt i dessa glimtar av verkliga möten eller möten på så många andra sätt som är möjliga idag.

Resan jag fick göra formade framför allt min bild av vem, vad och var Gud är. Mötena med dessa människor och befrielseteologins sätt att tala om Gud präglade min gudsbild då och gör det i högsta grad fortfarande. Den präglingen gäller naturligtvis också allt det som rör sig i vardagen här hemma i Sverige där jag lever, och har påverkat mitt liv mer än vad jag tror att jag är medveten om. Den Gud jag vill tjäna står på de fattigas och förtrycktas sida.

Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Lukasevangeliet 4:18-19

Susanne Rodmar, pastor och konsulent, andlig vård i kriminalvården


Innehållsförteckning

29 | Mission, ett privilegium att leva med