30 | Ett fantastiskt engagemang

I min roll som insamlingshandläggare och därmed i kontakten med givare, kollegor på Equmeniakyrkans internationella enhet och medarbetarna i våra samarbetskyrkor i andra länder, förstår jag vilket gott arbete som Equmeniakyrkan bedriver och samarbetar omkring.

Jag blir ständigt påmind om det fantastiska engagemang och den offervilja som faktiskt många visar för samfundets gemensamma arbete.

Men jag skulle ändå vilja uppmuntra Equmeniakyrkans medlemmar och närstående, till att vara ännu mer ekonomiskt generösa, så att vi kan känna ännu större frimodighet att planera framåt för Equmeniakyrkans gemensamma internationella arbete, i tjänsten för Guds mission, för Guds rike.

Det är nämligen i mötet med andra länders kyrkor som förståelsen berikas – förståelsen av evangeliets rikedom.

Inger Ågren, insamlingshandläggare


Innehållsförteckning

31 | Vår evangelist ropade för full hals