35 | Jesu svar på våldet i världen

Världen omkring Jesus var förfärlig. Fattigdom, våld, ockupation och korruption. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde (Matteusevangeliet 9:36).

Det var precis som på många platser idag. Han såg behoven runt omkring sig och drabbades till slut själv av våld och förtryck på det mest brutala sättet.

Men han skapade också ett svar på problemen. Han samlade en liten grupp människor, först tolv och sedan fler och byggde en gemenskap. Jesu svar på våldet i världen var att bygga upp en grupp människor som började leva tillsammans på ett nytt sätt.

Lärjungarna fortsatte sedan att leva i den gemenskapen och den spred sig till jordens yttersta gräns. Därför har den kristna församlingen en alldeles speciell roll för att förändra och utmana världen. Församlingen finns för att visa att ett annat sätt att leva är möjligt.

Kristna församlingar kan vara de mest uthålliga världsförbättrarna. Ibland låter det som om att evangelisera och bygga församlingar är en annan sorts arbete än att kämpa för rättvisa och värdighet. Vår kallelse är att söka Guds rike- och då finns det ingen gräns mellan att bygga församlingar och att bygga en rättvis värld.

I mitt arbete på Svenska missionsrådet lever jag med flera språk samtidigt: vi talar trons och teologins språk och vi talar bistånds-språket. Nästan alltid säger de två språken samma sak. De talar om en värld så som Gud vill ha den och vi är kallade att leva det.

Petter Jakobsson, rådgivare för Religion och Utveckling och Missionsteologi på Svenska missionsrådet.


Innehållsförteckning

36 | Tindrande barnögon