40 | Deras mod och uthållighet inspirerade mig

Ni utgör Kristi kropp och utgör var för sig delar av den.

1 Korinthierbrevet 12:27

För rätt många år sedan gjorde jag en resa till lisufolket i Kina. Jag jobbade som ansvarig för samiskt arbete i vår kyrka och detta var ett led i ett utbyte mellan unga samer och unga lisu. Det som slog mig, då jag satt där med människor i olika lisubyar var två saker. Den ena var hur de ville lära sig mer och frågade efter undervisning. En ledare undrade om jag inte kunde flytta dit och hjälpa till med det! Den andra var hur mycket jag lärde mig och hur jag inspirerades av det som de delade med sig av. Deras mod, deras uthållighet i svåra omständigheter. När lisu-ungdomarna besökte oss i norra Sverige lärde vi oss om frimodighet. Men framför allt upplevde vi att vi var ett folk, olika som vi var.

Inspirerad av detta kom jag att jobba på Missionskyrkans internationella enhet efter ett tag, och varje gång jag möter vänner från våra samarbetskyrkor upplever jag detta igen: hur vi inspirerar varandra, lär av varandra, hur vi behöver varandra. Om kyrkan är Jesu kropp, så är den internationella missionen nog blodomloppet, flödet mellan de olika delarna som för näring och syre från en part till en annan. Som håller ihop hela kroppen och ser till att varje del kan fungera.

Det är det som håller mig motiverad till ett tidvis krävande arbete med den internationella missionen: att se hur mötet med samarbetskyrkor över hela världen hjälper oss som kyrka, och alla engagerade församlingar och medlemmar, att utvecklas. Då jag var pastor i en mindre församling såg jag också hur det internationella missionsengagemanget lyfte hela församlingen och inspirerade det lokala arbetet. Det skulle jag vilja att varje församling fick uppleva!

Gerard Willemsen, internationell chef för Equmeniakyrkan


Innehållsförteckning

41 | Vi bad och delade stärkande bibelord i Kongo