44 | Nya bekantskaper och nya platser

Att få gå i spår där andra redan trampat. Det är känslan jag får när jag besöker Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa. Jag åker dit i egenskap av internationell koordinator på Equmenia. Men jag är säker på att känslan också infinner sig hos alla de privatpersoner som genom kyrkans värld besöker något av våra projekt eller någon kompiskyrka i de båda kongoländerna.

Det är för mig nya bekantskaper och nya platser. Men det spelar ingen roll. Ändå är jag hemma. Ändå känner jag mig som en del av det sammanhang jag kommer till.

För mig har det blivit tydligt att internationell mission främst handlar om två saker – Jesus och relationer. Utan dessa är missionen tom. Vi har som uppdrag att dela Jesus med våra medmänniskor. Men för att göra det behöver vi relationer till varandra. Under årtionden har missionärer i Kongoländerna byggt relationer med kyrkan, församlingen, pastorer och församlingsmedlemmar. De har trampat upp en väg mellan Sverige och Kongo.

Arvet från missionen känns i varje fotsteg. Fast jag är ny blir det lätt att bygga vidare på relationen. Det blir lätt att dela Jesus. I en relation finns dialog och ett ömsesidigt utbyte. Varje ny handskakning och nytt ansikte har något att lära mig. Utan att vara missionär blir nu jag del av missionen och får ta med mig den hem. För engagemanget fortsätter även efter flygresan tillbaka.

Vi behöver bli fler som känner oss som en del av missionen utan att vara missionärer. Uppdraget att ömsesidigt dela Jesus med varandra över kulturgränser och nationsgränser är till för alla.

Linnéa Jimenez, internationell koordinator Equmenia


Innehållsförteckning

45 | Starka Jesus-möten i Afrika