45 | Starka Jesus-möten i Afrika

För mig ingår internationell mission i Guds uppdrag till alla kristna. Vi ska förmedla Guds befrielse till medmänniskorna.

Som tidigare missionär i Kongo Kinshasa och som samordnare för Equmeniakyrkans arbete i Afrika har jag mött människor som upplevt starka Jesus-möten vid väckelsemöten.

Via våra samarbetskyrkor har många fått möjlighet till utveckling och förändrade livsvillkor. Människor som drabbats av inbördeskrig i Kongo Brazzaville har genom stöd från missionsvänner i Sverige och bidrag från FN kunnat återuppbygga sina liv.

I Centralasien och Kaukasus har jag mött förföljda kristna och deltagit i insatser för att de ska få större frihet.

Efter uppståndelsen ger Jesus sitt uppdrag vidare till lärjungarna: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er” (Johannesevangeliet 20:21). Uppdraget han syftar på är detsamma som han predikade om i Nasarets synagoga: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtyckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren” (Lukasevangeliet 4:18-19).

Befrielseuppdraget rör människors hela liv; andligt, fysiskt och socioekonomiskt. Genom den internationella missionen kan vi bidra till detta.

Christer Daelander, samordnare för Afrika, Equmeniakyrkan


Innehållsförteckning

46 | Kallad av vår Herre och uppmanad av missionsbefallningen