49 | Helig kallelse att dela tron vidare

Jag är mycket tacksam att få tillhöra en kyrka som vilar på missionens axlar, där människor gått före och delat evangelium ut i världen för den här världens skull, en berättelse som alltjämt fortsätter.

Även om Equmeniakyrkans vision sattes för 8 år sedan så är verkligheten mycket äldre än så. Mötet med Jesus har förvandlat många själar i våra sammanhang under ca 150 år. Medarbetare som gått ut i en helig kallelse med uppdraget att dela tron vidare till nya människor, i vårt land men också långt bort.

2006 hade vi evangelister i Missionskyrkan förmånen att bjuda in evangelister från våra systerkyrkor runt om i världen till en konferens i Fiskebäck.

Det var helt fantastiska dagar som bl.a. mynnade ut i att jag fick förmånen att besöka Wuhan i Kina. Under två veckor fick jag leva sida vid sida med Pastor Gee och en församling som vann hundratals människor för Gud varje månad. Som evangelist blev detta en resa som satte djupa spår i mitt liv. Jag insåg mitt och kanske vår kyrkas behov av att se vad Gud gör runt om i vår värld.

Herren är så mycket större än vårt sammanhang i Sverige!

Just denna erfarenhet möter jag ofta bland alla de Apg29-elever som jag mött ute i världen på skolor sedan dess. Det gör något djupt inombords då man ser och lär sig hur kristna på olika platser i olika kulturer följer den Herre som kallar oss alla till mission!

Att jag sedan fått se Apg:are ta steget vidare in i pionjära sammanhang i Equmeniakyrkan eller att välja att gå Enskilda Högskolan gör att vårt behov av kontakter med systerkyrkor blir en nödvändig del för att utveckla kyrkan på hemmaplan.”

Pär Alfredsson, chef nationella enheten


Innehållsförteckning

50 | Nyfrälsta drogmissbrukare startade företag