50 | Nyfrälsta drogmissbrukare startade företag

”Jag tror inte på slumpen” brukar Leif GW Person, kriminologen, säga när olika händelser verkar ha samband.

Jag tror inte heller på slumpen utan att Gud har planer för var och en av oss, med målet att bygga Guds Rike. Dynamiska, inte statiska. Liksom i ett schackparti finns det alltid ett bästa drag beroende på den uppkomna situationen. Efteråt kan vi kanske se att Gud varit med och serverat oss möjligheterna.

Olika omständigheter ledde till att jag som konsult arbetade med produktionsutveckling på SIDA-uppdrag på 90-talet. När det andra uppdraget inte fungerade lika bra som det första fick vi tänka ut nya, bättre strategier. Vi fann ett vinnande koncept som sedan funkade i ytterligare fem år i flera länder. Tio år senare, år 2010, fick missionsledningen i Missionskyrkan förfrågan från samarbetskyrkan i Ryssland ”Kan ni hjälpa oss med företagsutveckling!”. De nyfrälsta drogmissbrukarna från kyrkans många behandlingshem uppmanades ofta att startade företag när ingen ville anställa dem. Oerfarna som de var misslyckas de ofta. Jag som hade  en utprovad metod som fungerat kunde då säga ”Här är jag, sänd mig”.

Nu har missionsprojektet Business Coaching pågått i Ryssland i 10 år med olika erfarna kristna svenska företagare som volontärer. Dessa får använda sina företagsledarerfarenheter till att bygga Guds rike i Ryssland. Människor som kommit ur drogberoendet får utkomst, mening med livet och kan bidra i samhället. Många av de ryska kristna företagarna har nu också fått coachingsutbildning och -erfarenhet som de hjälper andra med.

Vilka erfarenheter har du som kan vara till nytta i att bygga Guds Rike?

Och jag hörde Herrens röst. Han sade: »Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?« Jag svarade: »Jag, sänd mig!

Jesaja 6:8

Torgny Veibäck, projektledare i missionsprojektet Business Coaching


Innehållsförteckning

51 | Mission är ”både och”