52 | Mission som vidgar vyer

Vid ett tillfälle för några år sedan mötte jag en FN-tjänsteman i Kongos huvudstad Kinshasa. Han berättade att hans ”mission” var att utbilda kongolesiska polismän.

Jag fick också tillfälle att berätta varför jag var i Kongo. Jag var där för ”Guds Mission”! Mission kan ju översättas med ordet sändning, att vara sänd. FN-tjänstemannen var sänd av sin uppdragsgivare av en särskild anledning. Det samma gällde mig som missionsarbetare, men för mig, sänd för att dela och för att ta emot.

Vilken förmån att i den kristna kyrkan få vara insatt i Guds Mission för att dela evangeliet i alla dess former. Vilken förmån att få göra det i en gränsöverskridande gemenskap tillsammans med systrar och bröder i den del av den kristna familjen som finns i Kongo. Vännerna i Kongo har gett mig nya perspektiv på uppdraget.

När man betraktar en sak från någon annans håll upptäcker man nya dimensioner och kanske också dolda hemligheter. Jag är tacksam för sådant jag fått lära mig av trossyskon i Kongo. Jag har påverkats av deras sätt att bäras av visioner, av deras hoppfullhet, av deras tålamod och av deras trohet och uthållighet i uppdraget Gud gett och av den stora förtröstan på att han som gett uppdraget också skall sörja för sitt verk.

Peter Wärnelid


Innehållsförteckning

53 | Mission i Japan