53 | Mission i Japan

Jag har varit volontär i Japan, i vår systerkyrka NSKK.

I Okayama Covenant church finns texten: Matteusevangeliet 28:19 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.” Detta är mission för många. Orden var inte nya, men de grep tag i mig nu.

Behöver man missionera i Japan? Ett land där tekniken är välutvecklad och alla får gå i skolan.

Bibeln sprider kärlek och hopp. Vem behöver inte det?  Kawaguchi, pastor i kyrkan, sa att 1 miljon (av ca 126,5 milj.) människor är kristna. NSKK har 900 medlemmar (600 aktiva).

I den japanska kulturen ser man att det finns saker som brister. Hela den japanska mentaliteten skriker hopplöshet. Skolorna har skyhöga krav. Cheferna bestämmer allt, ifrågasätter du blir du av med jobbet. ”Du kan ingenting”.

Ordet FÖRLÅT, en hörnsten i det kristna budskapet, existerar inte i det japanska samhället (enl. mig). Visst säger man ”Sumimasen” jämt (= ursäkta mig) men det är inte den sortens förlåt jag tänker på. Att få känna att man blir förlåten och framför allt att Gud har förlåtit dig.

I Okayama hade Kawaguchi och jag många samtal. Vi diskuterade livet utifrån bibeln och jag fick en inblick i hur svårt det kan vara att vara kristen i Japan. I Japan skäms man fortfarande över dem med funktionsnedsättning. Varför behövs mission i Japan? Kawaguchi berättade att varje år begår 30 000 personer självmord och många fler försöker ta sitt eget liv. ”Människor behöver det sanna livet och endast Jesu evangelium kan ge människor det.” I Japan behöver människor få höra att de är värdefulla och de behöver hopp. Därför är det viktigt att vi fortsätter missionera i Japan.

Indika Alge, Eksjö, före detta volontär i Japan


Innehållsförteckning

54 | ”Där borta” är närmare än någonsin