54 | ”Där borta” är närmare än någonsin

Idag när världen inte längre är långt där borta utan runt omkring oss här i vår närhet, i vårt land, är kyrkans arbete mer angeläget än någonsin.

I migrationens tidevarv kan vi se varandra i ögonen även om vi är födda i olika världsdelar. Här hemma kan vi lyssna till berättelser från hela världen. I pandemins efterföljd ger tekniken oss också oanade möjligheter att via en länk i etern mötas på nya sätt. Vi kan samtala med människor i andra delar av världen, få del av andras berättelser och dela våra egna, få lyssna till predikningar och ta del av hur kyrkan arbetar i andra länder. Det ger oss möjlighet att växa i tilltro och gemenskap.

Vår kyrka har under många år haft en stark förankring i den byggd den finns i och har samtidigt byggt upp en mångfald av relationer till människor, institutioner och kyrkor i andra länder. Ovärderliga kontakter har knutits mellan kyrkan i Sverige och kyrkan i andra länder. Kontakter som berikat oss och gett livet mening.

Under många år gick missionen härifrån och ut, men idag tar den nya vägar. För med mission är det som med fåglarna, den känner inga gränser. Mission är där vi är och mission är vår kallelse som kristna och som kyrka.

Tänk att få ge! Tänk att få ge till något som är meningsfullt för någon annan! Tänk att få ge hur mycket jag själv vill!  Tänk att få vara med i ett sammanhang som burits av människor med glädje i över hundra år! Genom Equmeniakyrkans internationella mission kan jag vara med och bidra till att livet för människor i andra delar av världen blir bättre samtidigt som mitt eget liv berikas genom att jag får ta emot av vad andra ger till mig.

Anna Kimming, styrelseledamot i kyrkostyrelsen


Innehållsförteckning

55 | Med Guds hjälp gjorde vi skillnad