55 | Med Guds hjälp gjorde vi skillnad

Förr var internationell mission en ”envägsaffär” där kyrkan i det globala nord skickade missionärer till det globala syd. Idag när världen ser annorlunda ut och det finns kristna i syd såväl som i nord måste även Guds mission, som vi alla får vara med i, se annorlunda ut.

Därför är jag glad över att Equmeniakyrkan inte bara sänder ut missionärer utan att vi också haft förmånen att ta emot missionärer från samarbetskyrkor här hos oss.

Jag tänker ofta på detta i relation till det sätt på vilket Paulus beskriver församlingen då han talar om den som en kropp (Rom 12). Även globalt har vi olika kunskaper, förutsättningar och gåvor. Därför behöver vi hjälpa varandra. Precis som vi från Sverige skickar missionärer till våra samarbetskyrkor så behöver vi att våra samarbetskyrkor sänder missionärer hit till oss som kan vara med och bringa nya idéer och nytt liv in i våra svenska sammanhang.

För ett antal år sedan hade min familj och jag förmånen att åka ut som missionsarbetare. Jag måste erkänna att jag emellanåt brottades med det faktum att vi på plats av samarbetskyrkan sågs som ”våra missionärer”. Det var ju det vi var men jag tänkte ofta något i stil med att ”det är ju bara jag som kommer”. I efterhand har jag dock förstått att även om jag på plats ibland brottades med det epitet som sattes på mig så fick vi, med Guds hjälp, vara med och göra skillnad.

Med detta sagt vill jag uppmuntra dig att, utifrån de gåvor som Gud lagt ned i dig, fundera över om detta med att åka till ett annat land som missionär kanske kan vara något även för dig.

Johan Lindgren, internationell samordnare med ansvar för Afrika


Innehållsförteckning

56 | Kvinnor i Sverige och Mellanöstern