56 | Kvinnor i Sverige och Mellanöstern

Jag är glad att få dela med mig till er om min erfarenhet som missionär i Sverige. Jag, min man och min son kom till Sverige för fem år sedan för att tjäna Gud genom att arbeta med arabisktalande grupper.

Vi har under dessa år känt en stor välsignelse och goda erfarenheter av att tjäna Gud genom våra möten med människor från olika kulturer och bakgrunder.

Jag är bland annat involverad i ett arbete som stödjer kvinnor som har många problem och svårigheter. Detta arbete har hjälpt mig att förstå några av de skillnader som finns mellan kvinnor som bor i Sverige och de som lever i Mellanöstern. Denna insikt delade jag med mig av i samband med en  konferens i Egypten i oktober 2019 där jag deltog tillsammans med en internationell grupp från Equmeniakyrkan.

Jag höll där en föreläsning som handlade om skillnaden mellan kvinnor i Sverige och kvinnor i arabiska länder. Jag berättade bland annat att jag upplevde att kvinnor i Sverige kan leva fritt och säkert och att de kan göra vad de vill utan rädsla. Kvinnor uppmuntras av staten att arbeta och på olika sätt bidra till samhället.

Det är mycket viktigt att i arabiska länder uppmuntra kvinnor att arbeta på samma sätt som män och att de inte skall känna rädsla för att ta plats utifrån att Gud också har skapat kvinnor för det och inte bara sitta hemma, laga mat och ta hand om barnen.

Pheabe Zekry, missionär i Sverige. Kommer från Egypten


Innehållsförteckning

57 | Ansvar att arbeta för alla människors lika värde