58 | Social rättvisa i Ecuador

Under den tid min familj och jag har samarbetat med Pactokyrkan i Ecuador har vi sett hur den sociala medvetenheten växt i kyrkan, varje gång landet har gått igenom en kris.

Under de senaste fem åren har det varit en utmanande tid då vi har drabbats av en jordbävning, en våg av flyktingar från Venezuela, politisk instabilitet och nu Covid.

I kriserna blir ett antal problem som landet har lidit av i tystnad mer synliga. Orättvisa, fattigdom, korruption, hunger, ångest, ensamhet, våld och misshandel av barn och kvinnor etc.

Men Pactokyrkan i Ecuador har sedan dess start upprätthållit en medvetenhet om social rättvisa och har svarat genom att arbeta med olika projekt för att påverka och skapa social förändring.

När jordbävningen inträffade såg jag en kyrka som gick ut för att omfamna de gråtande och mata de hungriga, gav tröst och gick ut för att dela det lilla de hade med de behövande. Jag har sett en medkännande kyrka som älskar och kämpar för rättvisa för misshandlade barn och kvinnor.

Vi var inte beredda att möta alla dessa situationer, men samtidigt utmanade varje kris oss att öppna våra hjärtan och lyfta vår blick mot den smärta vårt folk led, vilket fick oss att agera.

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.

Mika 6:8

Andrea Hermansson, missionär i Ecuador


Innehållsförteckning

59 | Vad gör du här?