Barn som spelar fotboll

Belarus

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Baptistunionen i Belarus har ett omfattande socialt arbete och återkopplingen vi får därifrån är att kyrkan är så tacksamma för att Equmeniakyrkan har stannat kvar som samarbetspartner och stöd.

Den sociala nöden är stor, och problemen efter Tjernobyl-olyckan är fortfarande verkliga. Men det ökade förtrycket mot de kristna kyrkorna har gjort att många samarbetsländer har dragit sig ur på grund av svårigheter, därför är det viktigt att vi finns med.

Vi samarbetar med Baptistunionen i Belarus och deras barmhärtighetssystrar som kommer i kontakt med barnhem, familjehem, hem för funktionshindrade, sjukhus, fängelser, alkoholrehabilitering och skolor.

I Belarus finns väldigt många som har problem med alkohol eller droger. Här försöker kyrkan att hjälpa på olika sätt. Bland annat arbetar man med kvinnor som finns tvångsintagna och lever under svåra omständigheter och isolerade från omvärlden. Man inriktar sig också på barn från dysfunktionella familjer samt föräldralösa barn som finns i barnhem.  Kyrkan ger dem viss utbildning men försöker också hitta familjer som vill ta emot dem.

Hiv och aids är ett annat område som kyrkan arbetar med. Det handlar om förebyggande arbete och om information. Man ordnar bland annat kurser för pastorer, som lär sig hantera människor som är hiv-positiva. Fortfarande finns mycket okunskap, diskriminering och stigmatisering som kyrkan genom utbildning vill motverka.

Mer information

Baptistunionen i Belarus har ett omfattande socialt arbete. Equmeniakyrkan ger ekonomiskt bidrag till en social fond inom unionen. Fonden delar ut pengar inom tre verksamhetsområden:

Barmhärtighetssystrar och barmhärtighetsbröder

Runt om i Belarus finns det kvinnor och män som arbetar som barmhärtighetssystrar/-bröder – som kyrkans socialarbetare, och som utför ett mycket viktigt och varierande arbete. De arbetar bland annat med barnhem, familjehem, skolor, cancersjuka barn, unga mammor, vuxna och barn med olika funktionshinder, sjukhus, fängelser och alkoholrehabilitering. Ofta är systrarnas och brödernas arbete kyrkans enda möjlighet att komma in på statliga institutioner och därmed genom ord och handling visa på bibelns budskap.

Lägergården ”Lilla pärlan”

Strax utanför staden Kobrin i sydvästra Belarus ligger Baptistunionens lägergård Zhemchuzhinka, ”Lilla pärlan”. Här är det full aktivitet hela somrarna med läger som hela tiden avlöser varandra. När sommaren är slut har ca 1200 barn från hela landet fått några härliga dagar på läger. Många av barnen som kommer hit har olika former av cancer, med största sannolikhet orsakad av nedfallet från Tjernobylolyckan i Ukraina 1986. Andra barn kommer från socialt utsatta förhållanden. Att under några dagar få leva lägerliv med sport, hantverk, musik och nya vänner är en välkommen paus från vardagens bekymmer. Under lägerveckorna sås det också många frön av tro då 50-60% av lägerdeltagarna kommer från hem som inte är vana att gå till kyrkan. Frön som med tiden kanske kommer att gro och växa.

På lägergården finns även läkare och tandläkare och alla barnen får den sjukvård och tandvård som de under dessa dagar behöver.

På området finns även ett bageri som både bakar till verksamheten, men som även kan sälja en del bröd för att öka inkomsterna. Varje sommar odlar man själva en stor del av de grönsaker som behövs.

Då priserna hela tiden ökar, men inkomsterna inte stiger i samma takt är gårdens ekonomi ansträngd och fortsatt lägerverksamhet är hotad. Kostnaden för att ett barn ska kunna åka på läger är ca 1000 kronor. Din hjälp behövs!

Alkoholrehabilitering

”Det är ingen som väljer eller planerar att bli alkoholist. Det börjar med de dyra vinerna, de fina sorterna, i sällskap med goda vänner. Sen, rätt vad det är så hamnar man här.” Orden kommer från Sasha, föreståndare på ett alkoholrehabiliteringscenter strax utanför huvudstaden Minsk. Här finns plats för elva män som försöker bli fria från sitt alkoholmissbruk. De är här frivilligt och stannar i tio månader. Om de då är redo lämnar de centret, men de blir inte lämnade ensamma efter tiden här. Alla som har varit på centret får hjälp att få ett arbete och ett socialt sammanhang för att inte återgå till sina gamla vanor och sina gamla vänner. Många blir medlemmar i någon församling, några kan återförenas med sina familjer, andra bildar nya familjer.

Inom Equmeniakyrkan finns det ett nätverket för Belarus som kanaliserar den största delen av sitt arbete genom Baptistunionen i Belarus och de barmhärtighetssystrar som många församlingar i nätverket understödjer.

Systrarna kommer i kontakt med barnhem, familjehem, hem för funktionshindrade, sjukhus, fängelser, alkoholrehabilitering och skolor.

Kontaktperson

Cecilie BS Larsen

Samordnare Eurasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se