Personer som går på en väg i Burma

Burma

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Många människor har genom åren flytt från Burma, en del har hamnat i flyktingläger i Thailand och så småningom kommit som kvotflyktingar till bl.a. Sverige. Många av dem är kristna och finns nu i flera av Equmeniakyrkans församlingar.

Equmeniakyrkan har informella relationer med Karen Baptist Convention och Pwo Karen Baptist Conference, som båda är medlemmar i MBC.

Myanmar Baptist Convention, MBC, har ett samarbetsavtal med Equmeniakyrkan som handlar om ett utbyte mellan Teologiska Högskolan i Stockholm och Myanmar Institute of Theology (MBCs skola) av lärare och elever. MBC är en paraplyorganisation med de flesta baptistsamfunden i Burma.

I gränstrakten så har Equmeniakyrkan informella relationer med Karen Refugee Committee, KRC, som sköter flyktinglägren och förhandlar inför flyktingarnas återvändande till Burma. Equmeniakyrkan har också informella relationer med Kawthoolei Karen Baptist Convention, KKBC, karenbaptistsamfundet i gränsområdet. KKBC har en bibelskola som heter Baeklo eller Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College, KKBBSC, norr om Maesot med elever från framförallt Burmasidan av gränsen.

Kontaktperson