Kong barn kvinna

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Läs mer gåvor

Equmeniakyrkans arbete i Kongo Kinshasa går tillbaka till början av 1880-talet, när de första svenska missionärerna åkte till dåvarande Kongofristaten, som sedan kallades Belgiska Kongo, Zaire och numera Demokratiska Republiken Kongo.

Fram till 1960-talet var arbetet i Kongo formellt en del av den svenska missionen men när landet blev självständigt från Belgien lämnade Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan över arbetet till nybildade kongolesiska samfund. 

Kongo Kinshasa är ett ofattbart rikt land om man ser till de naturresurser som finns i landet. Trots dessa rikedomar är landet enormt fattigt ekonomiskt då landets ledning inte lyckas se till att dessa rikedomar kommer befolkningen till del och naturresurserna strömmar istället ut ur landet till olika aktörer. Kongo Kinshasa är fem gånger större än Sveriges yta, Afrikas femte folkrikaste land, med cirka 90 miljoner invånare. Huvudstaden Kinshasa är Afrikas tredje folkrikaste stad med cirka 12 miljoner invånare, så det är ett stort land på många olika sätt. Landet präglas av politiska strider och landets östra delar, och dess befolkning, lider fortfarande svårt av den pågående konflikten där lokala krigsherrar, den reguljära armén och utländska intressen konfronteras. Speciellt svår är situationerna för kvinnorna som ständigt utsätts för våld. Oroligheter finns även i Kasaiprovinsen.

En oerhört liten del av statens finanser går till sjukvård och utbildning. Korruptionen är utbredd. I en undersökning från världsbanken nyligen så räknades Kongo Kinshasa till det land med näst mest störst andel i Afrika av befolkningen under fattigdomsstrecket, (under 1,9 $/dag), 76,6 %. Infrastrukturen är undermålig i stora delar av landet. Det gör det svårt att transportera varor, vilket påverkar möjligheterna till produktion och handel. Floder och vattendrag är vanliga färdvägar och även många transporter sker den vägen. Vägen mellan Matadi, där landets stora hamn ligger, och Kinshasa är dock asfalterad och i relativt gott skick. 

Instabiliteten i landet och avsaknaden av en tydlig stat gör det svårt även för kyrkorna att bedriva sitt arbete. Samtidigt gör kyrkorna stora insatser på de områden där staten inte tar sitt ansvar, t.ex. utbildning och hälsovård. De är också en kraft för förändring. Om Kongo Kinshasa skulle förändras till ett land med fred och god ordning finns också kapaciteten att bli en motor för hela centrala Afrikas utveckling.

Pågående projekt

Se alla internationella projekt

Mer information

Equmeniakyrkan samarbetar med Evangeliska Samfundet i Kongo (Communauté Évangelique du Congo – CEC) och Förenade Baptistkyrkorna (Communauté des Églises Baptistes Unies – CEBU). Grunden i samarbetet är relationen. Förutom att besök äger rum regelbundet i båda riktningarna har Equmeniakyrkan också till nyligen haft en missionärsfamilj i Kongo, (familjen Eriksson, 2018-2020). De bodde ett år, (2018-2019) i staden Bandundu i Kwiluprovinsen och i Kinshasa under sista året, (2019-2020) men avslutade under sommaren 2020 deras period om två år i Kongo. De arbetade i första hand i relation till samarbetskyrkan CEBU. Equmeniakyrkan har även ett samordningskontor i Kinshasa, där två kongolesiska medarbetare arbetar. 

Samarbetet tar sig också uttryck i stöd till verksamheter och projekt inom en rad olika områden: hälsovård, grundutbildning, teologisk utbildning, utvecklingsprojekt, socialt arbete med barn och unga. Inom CEC finns en särskild organisation, BCPAD, som arbetar specifikt med utvecklingsinsatser i Kongo Central där CEC finns. BCPAD och Equmeniakyrkan ger för närvarande också ett stöd till CEBU för att starta en liknande organisation, BADECOM, med uppgift att stärka utvecklingsarbetet i provinserna Kwilu, Mai-Ndombe och Kinshasa där CEBU är verksamt.

Equmeniakyrkan har två samarbetskyrkor i Demokratiska Republiken Kongo.

Förenade Baptistkyrkorna – Communauté des Églises Baptistes Unies (CEBU) är ett samfund med ca 39 000 medlemmar i 97 församlingar. Huvudkontoret ligger i staden Semendua och församlingar finns Mai-Ndombeprovinsen, Kwiluprovinsen och i Kinshasa.
CEBU räknar sitt grundande till år 1919 då Oskar Andersson och Arvid Svärd startade Svenska Baptistmissionens första missionsstation i Bendela. I samband med att Kongo blev självständigt på 1960-talet övergick Svenska Baptistmissionen till att bli ett självständigt samfund i Kongo.

Idag bedriver CEBU verksamhet inom följande områden: evangelisation, utbildning, hälsovård, utveckling, ungdom och kvinna & familj. På Bibelinstitutet i Bendela utbildas många av de evangelister och pastorer som tjänar i samfundet. En del studerar även till pastorer på något av universiteten i Kinshasa som drivs gemensamt av flera samfund i Kinshasa, (UCKIN oh UPC).

CEBU:s missionsföreståndare heter Lezoka Mwinda. Han valdes på CEBU:s generalkonferens 2018. 

Evangeliska Kyrkan i Kongo – Communauté Évangelique du Congo (CEC) finns i Kongo Central och i Kinshasa.

Oscar Masakale och Andersson Nsimba
Oscar Masakale och Andersson Nsimba är Equmeniakyrkans lokalanställda i Kinshasa. Oscar jobbar främst med relationen med CEBU medan Andersson arbetar mer med relationen med CEC.

Kontaktperson