Kong barn kvinna

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Läs mer gåvor

Equmeniakyrkans arbete i Kongo Kinshasa går tillbaka till början av 1880-talet, när de första svenska missionärerna åkte till dåvarande Kongofristaten, som sedan kallades Belgiska Kongo, Zaire och numera Demokratiska Republiken Kongo.

Fram till 1960-talet var arbetet i Kongo formellt en del av den svenska missionen men när landet blev självständigt från Belgien lämnade Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan över arbetet till nybildade kongolesiska samfund. 

Samtidigt som landet har en av Afrikas snabbast växande ekonomier och rika naturresurser skuggas vardagen för många kongoleser av den rådande snedfördelningen av statens intäkter.

Kongo Kinshasa är ett ofattbart rikt land, som trots sina naturresurser har enorma ekonomiska och sociala svårigheter. 71% av invånarna lever under fattigdomsstrecket. En oerhört liten del av statens finanser går till sjukvård och utbildning. Korruptionen är utbredd. Landets östra delar och dess befolkning lider fortfarande svårt av den pågående konflikten där lokala krigsherrar, den reguljära armén och utländska intressen konfronteras. Speciellt svår är situationerna för kvinnorna som ständigt utsätts för våld.

Infrastrukturen är undermålig i stora delar av landet. Det gör det svårt att transportera varor, vilket påverkar möjligheterna till produktion och handel. Floder och vattendrag är vanliga färdvägar och även många transporter sker den vägen. Vägen mellan Matadi där landets stora hamn ligger, och Kinshasa, är dock asfalterad och i relativt gott skick. 

Instabiliteten i landet och avsaknaden av en tydlig stat gör det svårt även för kyrkorna att bedriva sitt arbete. Samtidigt gör kyrkorna stora insatser på de områden där staten inte tar sitt ansvar, t.ex. utbildning och hälsovård. De är också en kraft för förändring. Om Kongo Kinshasa skulle kunna förändras till ett land med fred och god ordning funnes också kapaciteten att bli en motor för hela centrala Afrikas utveckling.  

Pågående projekt

Se alla internationella projekt

Mer information

Equmeniakyrkan samarbetar med Evangeliska Samfundet i Kongo (Communauté Évangelique du Congo – CEC) och Förenade Baptistkyrkorna (Communauté des Églises Baptistes Unies – CEBU). Grunden i samarbetet är relationen. Förutom att besök äger rum regelbundet i båda riktningarna har Equmeniakyrkan för närvarande en missionärsfamilj i Kongo. De bor i Bandundu, Mai-Ndombeprovinsen och arbetar i första hand i relation till CEBU. Equmeniakyrkan har även ett samordningskontor i Kinshasa, där två kongolesiska medarbetare arbetar. 

Samarbetet tar sig också uttryck i stöd till verksamheter och projekt inom en rad olika områden: hälsovård, grundutbildning, teologisk utbildning, utvecklingsprojekt, socialt arbete med barn och unga. Inom CEC finns en särskild organisation, BCPAD, som arbetar specifikt med utvecklingsinsatser i Kongo Central där CEC finns. BCPAD och Equmeniakyrkan ger f.n. också ett stöd till CEBU för att starta en liknande organisation, BADECOM, med uppgift att stärka utvecklingsarbetet i Mai-Ndombe där CEBU är verksamt.
Läs gärna vidare nedan om de projekt och verksamheter som Equmeniakyrkan stöder i Kongo Kinshasa.

Equmeniakyrkan har två samarbetskyrkor i Demokratiska Republiken Kongo.

Förenade Baptistkyrkorna – Communauté des Églises Baptistes Unies (CEBU) är ett samfund med ca 39 000 medlemmar i 85 församlingar. Huvudkontoret ligger i staden Semendua och församlingar finns Mai-Ndombeprovinsen och i Kinshasa.
CEBU räknar sitt grundande till år 1919 då Oskar Andersson och Arvid Svärd startade Svenska Baptistmissionens första missionsstation i Bendela. I samband med att Kongo blev självständigt på 1960-talet övergick Svenska Baptistmissionen till att bli ett självständigt samfund i Kongo.

Idag bedriver CEBU verksamhet inom följande områden: evangelisation, utbildning, hälsovård, utveckling, ungdom och kvinna & familj. På Bibelinstitutet i Bendela utbildas de evangelister och pastorer som tjänar i samfundet.

CEBU:s missionsföreståndare heter Lezoka Mwinda. Han valdes på CEBU:s generalkonferens 2018. 

Evangeliska Kyrkan i Kongo – Communauté Évangelique du Congo (CEC) finns i Kongo Central och i Kinshasa. En text om CEC kommer inom kort.

Oscar Masakale och Andersson Nsimba
Oscar Masakale och Andersson Nsimba är Equmeniakyrkans lokalanställda i Kinshasa.
David och Jesica Eriksson med familj
David och Jesica Eriksson är missionärer för Equmeniakyrkan sedan 2018 och bor i Bandundu. De arbetar i första hand i relation till systerkyrkan CEBU.

Kontaktperson