Kong barn kvinna

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Läs mer gåvor

Equmeniakyrkans samarbete i Kongo-Kinshasa går tillbaka till början av 1880-talet när de första svenska missionärerna kom till det som då var Kongofristaten. Landet fick sedan namnet Belgiska Kongo, sedermera Zaire, och numera officiellt Demokratiska Republiken Kongo. I folkmun kallas landet ofta för Kongo-Kinshasa.

Fram till 1960-talet var arbetet i Kongo-Kinshasa formellt en del av den svenska missionen men när landet blev självständigt från Belgien lämnade Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan över arbetet till de nybildade kongolesiska samfunden.

Equmeniakyrkan i Demokratiska Republiken Kongo

En oerhört liten del av statens finanser går till sjukvård och utbildning. Korruptionen är utbredd. I en undersökning från världsbanken nyligen räknades Kongo-Kinshasa till det land i Afrika med näst högst andel av befolkningen, 76,6 %, under fattigdomsstrecket, (under 1,9 $/dag).

Infrastrukturen är undermålig i stora delar av landet. Det gör det svårt att transportera varor, vilket påverkar möjligheterna till produktion och handel. Floder och vattendrag är vanliga färdvägar och många transporter sker den vägen. Vägen mellan Matadi, där landets största hamn ligger, och Kinshasa är dock asfalterad och i relativt gott skick. 

Instabiliteten i landet och avsaknaden av en tydlig stat gör det i vissa avseenden svårt även för kyrkorna att bedriva sitt arbete. Samtidigt gör kyrkorna stora insatser på de områden där staten inte tar sitt ansvar exempelvis vad gäller utbildning och hälsovård. Kyrkorna utgör också en kraft för förändring. Om Kongo-Kinshasa skulle förändras till ett land med fred och god ordning skulle det finnas möjligheter för landet att bli en motor för hela Centralafrikas utveckling.

Equmeniakyrkan samarbetar med Evangeliska Samfundet i Kongo (Communauté Évangélique du Congo – CEC) och Förenade Baptistkyrkorna (Communauté des Églises Baptistes Unies – CEBU). Grunden i samarbetet är relationen. Förutom att besök äger rum regelbundet i båda riktningarna har Equmeniakyrkan också till nyligen haft en missionärsfamilj på plats, (familjen Eriksson, 2018-2020). De bodde ett år, (2018-2019) i staden Bandundu i Kwiluprovinsen och i Kinshasa under det sista året, (2019-2020) men avslutade under sommaren 2020 sin period om två år i Kongo. De arbetade i första hand i relation till samarbetskyrkan CEBU. Equmeniakyrkan har även ett samordningskontor i Kinshasa, där två kongolesiska medarbetare arbetar.

Samarbetet tar sig också uttryck i stöd till verksamheter och projekt inom en rad olika områden: hälsovård, grundutbildning, teologisk utbildning, utvecklingsprojekt, socialt arbete med barn och unga. Inom CEC finns en särskild organisation, BCPAD, som arbetar specifikt med utvecklingsinsatser i Kongo Central där CEC finns. BCPAD och Equmeniakyrkan ger för närvarande också ett stöd till CEBU för att starta en liknande organisation, BADECOM, med uppgift att stärka utvecklingsarbetet i provinserna Kwilu, Mai-Ndombe och Kinshasa där CEBU är verksamt.

Equmeniakyrkan har två samarbetskyrkor i Demokratiska Republiken Kongo.

Förenade Baptistkyrkorna – Communauté des Églises Baptistes Unies (CEBU) är ett samfund med ca 39 000 medlemmar i 97 församlingar. Huvudkontoret ligger i staden Semendua och församlingar finns Mai-Ndombeprovinsen, Kwiluprovinsen och i Kinshasa.
CEBU räknar sitt grundande till år 1919 då Oskar Andersson och Arvid Svärd startade Svenska Baptistmissionens första missionsstation i Bendela. I samband med att Kongo blev självständigt på 1960-talet övergick Svenska Baptistmissionen till att bli ett självständigt samfund i Kongo.

Idag bedriver CEBU verksamhet inom följande områden: evangelisation, utbildning, hälsovård, utveckling, ungdom och kvinna & familj. På Bibelinstitutet i Bendela utbildas många av de evangelister och pastorer som tjänar i samfundet. En del studerar även till pastorer på något av universiteten i Kinshasa som drivs gemensamt av flera samfund i Kinshasa, (UCKIN och UPC).

Det Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC), som bär ansvaret för detta program ingår som den 23:e medlemskyrkan i den riksomfattande Kristi Kyrka i Kongo (ECC). CEC har sitt ursprung i Svenska Missionsförbundets missionsarbete i Kongo som tog sin början 1881. CEC blev en självständig kyrka år 1961.

CEC, som har sitt säte i Luozi, cirka 35 mil sydväst om huvudstaden Kinshasa vid Kongoflodens strand, har cirka 60 000 medlemmar fördelade på 21 distrikt och 95 församlingar i provinsen Kongo Central och i Kinshasa.

Kyrkan har som uppgift att förkunna evangeliet och att ägna sig åt socialt arbete inom olika områden, som kan få människan och hela nationen att utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv. Det handlar då bland annat om undervisning, sjukvård, mänskliga rättigheter, utvecklingsarbete och miljövård. Kyrkans värderingar är: kristen etik, arbete och bön, gemenskap och respekt för människans värdighet.

Inom ramen för sitt sociala utvecklingsengagemang driver CEC, i samarbete med den kongolesiska staten 210 skolor. Inom sjukvårdsområdet har CEC två allmänna referenssjukhus och många fler sjukvårdsinrättningar av olika slag såsom sjukhus och hälsocentraler.

De flesta pastorerna utbildas på något av universiteten i Kinshasa (UCKIN och UPC). Utöver det utbildar CEC byevangelister i Luozi.

Andersson Nsimba

Andersson är Equmeniakyrkans lokalanställda i Kinshasa och jobbar främst inom kyrkan CEC (Communauté Evangélique du Congooch) och med dess relationen med Equmeniakyrkan.

Familjen Kiese

Hervé och Clara med barnen Samuel och Miriam är missionärer i Luozi sedan våren 2022 i systerkyrkan CEC (Communauté Evangélique du Congo). Clara som i grunden är sjuksköterska arbetar lokalt inom hälso- och sjukvården i Luozi och även inom CEC’s departement för kvinnor och barn. Hervé är ordinerad pastor och arbetar på ungdomsdepartementet och evangelisationsdepartementet.

Tilda Jönsson

Tilda Jönsson som är utbildad sjuksköterska är missionär i Luozi sedan våren 2022. Tilda jobbar inom hälso- och sjukvården på CEC’s hälsodepartement med administrationsfrågor.

Kontaktperson

Elin Weman

vik. samordnare Afrika

08-580 031 80

elin.weman@equmeniakyrkan.se

Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se