Skolbarn i Ecuador

Ecuador

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Ecuador – landet mitt på ekvatorn – ett land rikt på natur med djungel, höga berg, vulkaner och stränder. En natur med resurser som utvinns där intäkterna kommer få till del. Den sociala och ekonomiska ojämlikheten i landet är stor.

Där finns vår samarbetskyrka den Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador och missionärer från Sverige.

Kyrkan, som är en växande kyrka, arbetar tydligt med ”misión integral” – mission till hela människan. Att berätta om Guds ord, inbjuda till gemenskap och starta nya församlingar.

Samtidigt arbetar man med utmaningar i samhället såsom till exempel avsaknad av skolor i socialt utsatta områden och våld i nära relationer är del av ett och samma uppdrag – att vara kyrka i Ecuador idag.

Equmeniakyrkan arbetar tillsammans med den Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador och Stiftelsen för Ecuadoriansk Samhällsutveckling.

Fokus i arbetet ligger på:

  • utbildning och fortbildning av pastorer och ledare
  • evangelisation och församlingsutveckling
  • stöd till skolor i socialt utsatta områden
  • uppföljning av hjälparbetet efter den stora jordbävningen 2016

Utöver dessa har vi under 2019 inlett ett samarbete i ett projekt om våld i nära relationer.

Mer information

Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador (la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador) finns både i städer och på landsbygd över hela landet.

Equmeniakyrkan har tre missionärer i Ecuador. De heter Gunilla Eliasson och Andrea och Petter Hermansson med barnen Natanael och Alicia. Familjen Hermansson är på hemmaår i Sverige under 2019/2020.

Familjen Hermansson

Andrea och Petter med barnen Natanael och Alicia avslutade sin andra period som missionärer i Ecuador i mars 2019. De är fortsatt anställda av Equmeniakyrkan under sitt hemmaår i Sverige och planerar för utresa till Ecuador igen under senvåren 2020.

Under den senaste perioden i Ecuador har Petter och Andrea haft flera olika arbetsområden såsom kyrkans nationella enhet för gemenskap, en lokal församling i Montecristi, Förbundskyrkans stiftelse för samhällsutveckling (FACE), Förbundskyrkans Pastorsråd och programmet för mentorskap.

Gunilla Eliasson

I april 2015 åkte Gunilla Eliasson, socionom och psykoterapeut, ut som missionär till Ecuador. Hon arbetar med lokala församlingar och projekt med fokus på själavård och relationer (bla föräldrar-barn, parrelation och våld i nära relationer).

Gunilla skriver nyhetsbrev som regelbundet skickas till de församlingar som har antagit Gunilla som ”församlingens missionär”. Vi lägger upp hennes nyhetsbrev även här.

1947 inledde Evangelical Covenant Church, USA, ett arbete i Ecuador som blev Evangeliska Förbundskyrkan (la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador). 

Tjugo år senare beslutade dåvarande Svenska Missionsförbundet om ett samarbete med Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador. Efter tre år av besök i landet och planering i Sverige sändes de första svenska missionärerna till Ecuador 1970.

1973 bildades Stiftelsen för Ecuadoriansk Samhällsutveckling (Fundación Adelanto Comunitario Ecuatoriano – FACE) av Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador, dåvarande Svenska Missionsförbundet och dåvarande SMU. 

Samarbetet mellan Ecuador och Sverige har haft fokus på

  • evangelisation och församlingsbyggande
  • teologisk utbildning
  • utvecklingssamarbete (miljöarbete, hiv/aids, teknisk utbildning, byutveckling, lantmäteri, vatten, radio)
  • humanitärt arbete vid katastrofer
  • skolverksamhet i socialt utsatta områden
  • sjuk- och hälsovård

Kontaktperson

Ulrika Morazán

Ulrika Morazán

Biträdande chef, internationella enheten, samordnare Latinamerika

08-580 031 45

ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se