Gudstjänst i Egypten i kyrkan

Egypten

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Equmeniakyrkan samarbetar med National Evangelical Church in Egypt – Synod of the Nile (Nilens Synod) i Egypten. Relationen inleddes med att representanter från Nilens synod och Equmeniakyrkan besökte varandras länder och kyrkor eftersom det finns flera medlemmar från Nilens synod bosatta i Sverige och som numera är medlemmar i Equmeniakyrkans församlingar. Det har också vuxit fram ett allt större behov efter hösten 2015, av fler arabisktalande pastorer som kan arbeta i Sverige.

Equmeniakyrkans relation till National Evangelical Church in Egypt – Synod of the Nile (Nilens Synod) går ungefär 20 år tillbaka i tiden. Under åren så har representanter från Nilens synod och Equmeniakyrkan besökt varandras länder och kyrkor eftersom det finns flera medlemmar från Nilens synod bosatta i Sverige och som numera är medlemmar i Equmeniakyrkans församlingar. Det har också vuxit fram ett allt större behov efter hösten 2015, av fler arabisktalande pastorer som kan arbeta i Sverige.

Efter flera mindre gemensamma projekt och kontinuerliga samtal hade vi i januari 2016 glädjen att hälsa pastor Isac Zekry Shokri och hans fru Pheabe och deras son Kariem välkomna som missionärsfamilj till Sverige från Kairo. Isac tjänstgör som pastor i Södertälje Missionskyrka. Men han medverkar i arbetet hos flera av Equmeniakyrkans församlingar som har arabisktalande grupper, framför allt i Stockholmsområdet.

Nilens synod är ett samfund som finns och är verksamt i områden där kristna är i minoritet, men det är också ett samfund som på ett tydligt sätt ger uttryck för diakonin i sitt sätt att uttrycka evangeliet. Synoden har både omfattande skolprogram och sjukhus samt ett speciellt dialogråd som kontinuerligt arbetar med frågorna om religionsdialog och religionsfrihet på olika nivåer i samhället för att nämna ett par exempel. Speciellt kring de senare frågorna vill Equmeniakyrkan fördjupa sin kunskap och kompetens och söker efter fler sätt att ta tillvara de viktiga erfarenheter som Nilens synod vill dela med sig av.

Mer information

Nilens synod har 300 000 medlemmar i över 300 församlingar över hela Egypten. Samfundets huvudkontor finns i Kairo. Kyrkan grundades av amerikanska missionärer vid mitten av 1800-talet och blev en självständig kyrka 1926. Ett stort fokus läggs på diakoni i förkunnelsen och Synoden driver flera sjukhus och många skolor och utbildningsinstitutioner. När det gäller religionsdialog och förespråkare för kvinnors rättigheter och religionsfrihet så har Synodens insatser varit banbrytande. Inom Nilens synod finns ett Dialogråd som regelbundet anordnar flera interreligiösa konferenser varje år för att främja religionsdialog och värna om religionsfrihet för alla.

Nilens synod är också ett missionerande samfund – även om öppen evangelisation inte är tillåten i Egypten. Det finns församlingar som tillhör Synoden både i Tyskland och i Italien bland arabisktalande.  Kasr El Dobara-kyrkan i Kairo som tillhör synoden är den största protestantiska församlingen i Mellanöstern med drygt 7000 medlemmar. Församlingen är känd för de lovsångs- och förbönsgudstjänster som lockar människor från hela Egypten och stora delar av Nordafrika och pastor Sameh Maurice är välkänd bland arabisktalande kristna långt utanför Egypten gränser.

Pastor Isac Zekry är församlingspastor i Fagalla Evangelical Presbyterian Church i Kairo som tillhör Nilens synod. Undernågra år så arbetar Isac i Sverige som missionär utsänd från Nilens Synod för att bistå Equmeniakyrkan i arbetet med de arabisktalande grupperna som finns i och kring våra församlingar, men också i arbetet med religionsdialog framförallt mellan islam och kristendom.

Isac är uppväxt i en koptisk ortodoxt kristen familj, men kom i kontakt med protestantiska kristna under sin universitetsutbildning vilket gjorde att han senare valde att också utbilda sig till pastor vid det evangeliska seminariet i Kairo ETSC. I Egypten har han arbetat med ledarskap, församlingsplantering och diakoni.

Att arbeta ekumeniskt har alltid varit viktigt för Isac och speciellt efter revolutionen 2011 så har han lyft frågorna om dialog mellan kristendom och islam på ett tydligt sätt. Isac var med och grundade Synodens Dialogråd, som han även var generalsekreterare för under flera år. Dialogrådet arbetar bland annat med att anordna ledarkonferenser för att hitta gemensamma områden som behöver synliggöras i det egyptiska samhället. Det kan handla om medborgarskap, civilrättslagstiftning, religionsfrihet, ickevåld och liknande tema där man kan samverka över religionsgränser.

Isac är gift med Pheabe som tidigare har arbetat på ETSC och med barn- och ungdomsverksamhet inom Nilens Synod. Tillsammans har de sonen Kariem född 2011. 

Evangelical Theological Seminary in Cairo (ETSC) är en utbildningsinstitution som grundades 1863 av amerikanska presbyterianer. Skolan fick stor betydelse för tillväxten av protestantiska kristna i Egypten och fram till 1926 så bedrevs verksamheten från en flodbåt som seglade på Nilen för att kunna angöra byarna och predika Kristus. Efter att ha bytt lokaler som man hela tiden vuxit ur, så fick seminariet möjlighet att 2011 förvärva en fastighet i centrala Kairo där man utöver lokaler som behövs för undervisning också har ett bibliotek, seminarieadministration, studenthem och matsal med restaurang.

Vid ETSC så finns också ett Center för Mellanösternstudier som arbetar med stipendier, forskning och publikationer för att stärka och utrusta den kristna kyrkan i Mellanöstern genom att fördjupa forskningen kring områden som:

  • Bibliska texter på arabiska, koptiska och syrianska
  • Arabisk kristen teologi
  • Koptisk historia och teologi
  • Inter-religiös dialog

Syftet med centret är att uppmuntra de kristna i Mellanöstern att uppskatta och vårda sin historia, arv och tradition. Man söker hela tiden efter fler möjligheter att interagera med institutioner och forskare ifrån andra universitet både i öst och i väst i dessa frågor.

Läs mer om ETSC

Kontaktperson

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern Rådgivare Mänskliga rättigheter

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se