Församlingens missionär

För den församling som vill finns det möjlighet att knyta en av våra missionärer lite närmare till sig. Det ger ett tydligare engagemang, och en inblick i arbetet i ett särskilt land på ett alldeles speciellt sätt.

Det innebär också att missionären får en grupp människor som ber speciellt för just det arbetet och för henne eller honom personligen. På detta sätt får en församling möjlighet att leva nära missionen!

Församlingen, missionären och Equmeniakyrkan skriver då en enkel överenskommelse där missionären lovar att informera församlingen genom exempelvis nyhetsbrev, att besöka församlingen under vistelser i Sverige och att dela med sig av förbönsämnen.

Församlingen lovar att be regelbundet, att hålla en kontakt med missionären, att arbeta med information om dennes arbete och att bidra ekonomiskt med en överenskommen summa.