Internationella katastroffonden

Bidrag till jordbävningsdrabbade i Syrien och Turkiet
Jordbävningarna i Turkiet och Syrien den 6 februari har lämnat flera städer, församlingar och människor i en omfattande katastrofsituation. Generalsekreterare Joseph Kassab för vår systerkyrka, National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL), vädjar till internationella samarbetspartner om nödhjälp. Långvariga sanktioner på grund av kriget i Syrien har redan gjort att befolkningen lider brist på det mesta. r det gäller kriget i Ukraina. Vill du och din församling vara med och bidra, så använder ni vårt bankgiro 900-3286 eller swishar till 9003286. Märk gåvan ”katastroffonden”.

Bidrag till Ukraina
Just nu kan du ge ett bidrag när det gäller kriget i Ukraina. Vill du och din församling vara med och bidra, så använder ni vårt bankgiro 900-3286 eller swishar till 9003286. Märk gåvan ”Ukraina”.

Symbol - Ge en gåva

Ge till katastroffonden

Stöd våra samarbetskyrkor i kristider och gör skillnad för människor i världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Märk din Swish eller insättning med ”katastroffonden”

Läs mer om gåvor här

I kristider är det en risk att man sluter sig och minskar sitt engagemang i andra delar av världen. Vi behöver be för varandra, men också bidra på ett praktiskt sätt. Equmeniakyrkan har en internationell katastroffond där medel finns för att kunna hjälpa våra samarbetskyrkor i kristider.

Det finns många sätt att ekonomiskt stödja Equmeniakyrkans arbetet. För att ge ett bidrag till katastroffonden kan du när som helst swisha eller sätta in pengar på vårt bankgiro. Märk med ”katastroffonden”.

Utdelade medel från katastroffonden

Kriget i Ukarina

Baptistunionen i Ukraina genom European Baptist Federation (EBF)
Equmeniakyrkan bidrar med finansiellt stöd till matportioner, hygienpaket, kuddar och täcken samt värmekällor till tillflyktshusen.
Läs mer om hjälpen här >

Beginning of Life och baptistförsamlingen Light to the World Church i Moldavien
Det finansiella stödet kommer bland annat gå till basala behov som matportioner och hygienartiklar och övernattningsplats, men även till logistiska behov som transportering till och från gränsen, hjälp med dokument och något så enkelt men viktigt idag som sim-kort till telefoner. Utöver det går det även med till traumabehandling för både barn och vuxna, både i form av både material och terapi.
Läs mer om hjälpen här >

Insatser i samband med Covid-19

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) [2020]
Evangeliska samfundet, CEC, i Kongo-Kinshasa jobbar framförallt med att sprida information om Coronaviruset. Det görs bland annat med hjälp av megafoner i byar och städer men också genom affischer med budskap om symtom och vad som kan göras för att motverka spridning. Ett annat inslag i arbetet är att tillse att det finns möjligheter att tvätta händerna på ett bra sätt på sjukvårdsinrättningar men även andra allmänna platser. Något som annars inte är en självklarhet.
Läs mer om vårt arbete i Kongo-Kinshasa.

Ecuador [2020]
Förbundskyrkan i Ecuador delar ut matpaket till behövande familjer i Guayasregionen. I regionen ligger staden Guayaquil som hittills har drabbats hårdast av corona. Förbundskyrkan driver tre skolor i staden. En av dem i en mycket fattig stadsdel. Nu har den skolan inga intäkter och Equmeniakyrkan har bidragit med tillfälligt lönestöd till lärarna.

Förbundskyrkan pastorer spelar en stor roll i det humanitära arbete som utförs i hela landet. De flesta får inte någon lön under rådande omständigheter. Därför delar Förbundskyrkan ut matpaket även till pastorer.
Läs mer om vårt arbete i Ecuador här.

Indien [2020]
Hindustani Covenant Church i Indien har börjat distribuera mat till de fattigaste, organiserar vård och informerar om hur man undviker smittan.

Shifa delar ut mat och hygienpaket till utsatta människor, mest till migranter från fattiga provinser som är särskild hårt drabbade. Shifa är kopplat till en skola i norra Indien som Equmeniakyrkan ger stöd till.
Läs mer om vårt arbete i Indien här.

Libanon-Syrien [2020]
Evangeliska Syndoden delar ut matpaket till familjer i Libanon som har förlorat arbete och inkomst och har svårt att klara sig samt hygienpaket med information till syriska flyktingar i libanesiska läger. Fellowship of Middle East Evangelical Churches delar ut hygienpaket och information för syriska internflyktingar som har svårt med vatten och att hålla hygien i trångbodda läger.
Läs mer om vårt arbete i Libanon-Syrien här.

Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville) [2020]
I Kongo Brazzaville finns en humanitär biståndsorganisation – ASUdh – som ägs av Equmeniakyrkan tillsammans med Evangeliska Kyrkan i Kongo och Missionskyrkan Norge. ASUdh har arbetat fram ett stort projekt för att hjälpa befolkningen att möta hotet från Coronaviruset i samarbete med Evangeliska kyrkan som har församlingar i hela landet.

Insatsen består av en informationskampanj för hur man skyddar sig från att bli smittad där ungdomar, pastorer och lekmän utbildas till utbildare som söker upp folk och ger information, matpaket till folk som måste isolera sig, inköp av utrustning, handsprit, skyddsmasker, vissa mediciner med mera till kyrkans vårdcentraler. Projektet beräknas starta upp vecka 22 2020.
Läs mer om vårt arbete i Kongo Brazzaville här.

Thailand [2020]
Karenbaptistkyrkan delar ut matpaket till drabbade fattiga människor. Hårda restriktioner drabbar fattiga som inte har stadig inkomst utan är daglönare och som nu står utan inkomst och inte kan försörja sina familjer. Projektet hjälper många familjer i kyrkans verksamhetsområden att ta sig igenom den svåraste tiden.
Läs mer om vårt arbete i Thailand här.

Andra insatser

Myanmar [2021]
Filtar till internflyktingar som kämpar med kylan bland bergen i Myanmar. Regelbundna attacker av den burmesiska militären mot olika byar tvingar 10000-tals att övernatta i skogen. Ett fältsjukhus attackerades och förstördes ett par dagar senare, nära den plats där man distribuerade filtarna på bilderna. Katastroffonden bidrog till att filtar och andra förnödenheter kunde distribueras genom Karenbaptisternas nätverk tillsammans med en lokal organisation i Thailand. Hjälp som når till platser dit de stora humanitära organisationerna har svårt att nå fram till.

Karibiska kusten, Nicaragua [2020]
Nicaragua drabbades av två kraftiga orkaner i november. Detta skedde med två veckors mellanrum. Förödelsen blev stor. Vissa byar totalförstördes. I många byar och städer blev förstörelsen stor, men inte total. Förutom förstörda hus och förorenade brunnar, så har också odlingar förstörts och fruktträd blåst omkull. Livsmedelsförsörjningen kommer att vara svår under lång tid.

Moravakyrkan som har de flesta av sina församlingar i det drabbade området, identifierade snabbt vilka behov var och började bidra med egna resurser i det humanitära hjälparbetet. Equmeniakyrkan har via katastroffonden bidragit till matpaket, hygienartiklar, läkemedel, provisoriska hustak, material som behövs för att rena de förorenade brunnarna och till utsäde för att kunna odla på nytt.

Sardoba Dam, Uzbekistan [2020]
I början på maj brast en stor vattenreservoar vid Sardoba i Uzbekistan på gränsen mot Kazakstan. Tyvärr miste några personer livet och bortemot 100 000 människor förlorade sina hem på båda sidor av landsgränsen. De humanitära behoven blev snabbt stora.

Kyrkorna i Uzbekistan var snabbt på plats för att ställa upp och kunde indentifiera vilka behov som fanns. Equmeniakyrkan har beviljat ett belopp från katastroffonden för att hjälpa ett 100-tal familjer med mat- och hygienpaket.

Beirut, Libanon [2020]
Equmeniakyrkans samarbetspartner ”Compassion Protestant Society” (CPS) har lanserat en speciell kampanj #CPSBeirutHope för att kunna intensifiera sitt stöd för de människorna som drabbats av den stora explosionen i Beiruts hamn den 4 augusti 2020.

I första hand så kommer man att ge direkt ekonomiskt stöd till familjer som fått sina hus och lägenheter förstörda och behöver reparera dem. CPS vill kunna bistå 1000 familjer med denna insats.

I nästa fas så vill man fortsätta det matprogram som lanserades redan före explosionen. Redan då hade många familjer hamnat på existensminimum genom att de förlorat arbete och inkomst under nedstängningen av Libanon på grund av covid-19-pandemin och det ekonomiska kaos som rått sedan i höstas. 

Equmeniakyrkan kommer också att anslå medel ur katastroffonden för att kunna bistå med reparationer av det teologiska seminariet ”Near East School of Theology” (NEST).  I stort sett alla av skolans åtta våningar i centrala Beirut samt källarplan är påverkade och varje våningsplan fyllt av både glassplitter och bortsliten träpanel som flugit omkring. Bland annat har entrén och biblioteket fått stora skador som blir kostsamt att reparera. I byggnaden finns också boende för elever, men lyckligtvis så har inte höstterminen hunnit starta ännu och därför var det inte så många personer i byggnaden, men stora och omfattande materiella skador. 

(Sidan uppdaterad 1 mars, 2022)