Ta emot någon från ett annat land

Att ha en praktikant från ett annat land är ett bra sätt att lära sig om andra kulturer och om vårt internationella arbete, men också ett sätt att nå ut till nya grupper av människor i samhället.

Genom olika program kommer även människor från våra samarbetskyrkor till Sverige. Det kan vara praktikanter under en period men också missionärer till Sverige från andra länder. När det finns möjlighet att ta emot en praktikant brukar det utlysas via hemsidan och nyhetsbrev.

Det finns idag också ett antal missionärer från andra länder som är i Sverige mer långsiktigt. Det kan vara speciellt för att arbeta med församlingsgrupper från vissa länder, för internationella församlingsgrupper men också för att arbeta i en vanlig församling någonstans i Sverige. Eller för att vara med i ett församlingsplanteringsprojekt. Sådana missionärer sänds i regel ut av våra samarbetskyrkor eller organisationer.