Volontär

Att arbeta som volontär passar dig som bor i något av våra samarbetsländer eller gärna åker dit. Du vill göra en insats men du har ett annat arbete eller finns där av annan anledning.

Du kan stå för din egen ekonomi, men skulle ändå vilja vara en kyrkans medarbetare. Då finns möjlighet att bli volontär. Som volontär får du ingen lön men du kommer överens med Equmeniakyrkan och samarbetskyrkan om vilken insats du kan göra.

Du är då officiellt utsänd och har kyrkans stöd i ryggen. Det kan handla om insatser av olika längd. Du kan vara yngre eller äldre. Vi har t ex yngre fotbollsvolontärer i Kongoländerna, men det kan också vara du som är pensionär och vistas några månader t ex Indien och hjälper till med en del sociala projekt.