Vill du bli missionsvolontär?  
Längtar du ut i världen och vill möta människor? Vill du växa i ditt engagemang för internationella frågor? Vill du utforska en kallelse till missionär?  

Just nu söker vi volontärer bland annat till:

Egypten
Sjuksköterskor och läkare
Lärare i engelska, kemi eller fysik för förskola till högstadiet

Kontakta Ruth-Elisabeth för mer info

Missionsvolontärsprogrammet finns till för dig som har tidigare erfarenhet av längre utlandsvistelse är självgående och vill fortsätta att utforska, pröva eller fördjupa Guds kallelse till mission. Programmet är flexibelt och kan utformas efter ditt kall och längtan. Det kan se olika ut vart du kan åka, vad du kan göra och hur länge. Några av våra samarbetskyrkor vill ta emot volontärer återkommande, vi kan erbjuda ett standarutbud dit du kan åka för att vara missionsvolontär. Det finns också möjlighet att komma med egna förfrågningar och förslag på placering. Programmet är öppet för alla åldrar och antagning sker året runt, vistelsen finansieras av missionsvolontären, vi förmedlar kontakter till stiftelser och fonder där man kan söka bidrag.

Några röster om MVP

För att bli missionsvolontär

För att åka ut som missionsvolontär finns det flera kriterier:

 • Du är i väg minst tre månader. 
 • Du är kopplad till en lokal församling i landet dit du åker.
 • Du finns med i något konkret projekt eller verksamhet i anslutning till församlingen.
 • Du har en handledare i Sverige och en handledare i det land dit du åker.
 • Under din vistelse har du nära kontakt med stödförsamlingar i Sverige.
 • Du närvarar på ”Möte: Mission” innan du åker och efter att du kommer hem samt närvarar på Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Läs mer om ”Möte: Mission” här.

Vad bistår Equmeniakyrkan med?

 • Kontakten till samarbetskyrkor och förbereder projekt, plats
 • Handledare
 • Förberedelser och uppföljning
 • Försäkringspremie, vi tecknar en försäkring för missionsvolontären under perioden personen är ute i fält
 • Krishantering vid behov

Hur fungerar det praktiskt?

Ansökning

Fyll i ansökningsformuläret och därefter kallas du på intervju.

Antagning

En plats förbereds åt dig utifrån dina erfarenheter och efterfrågan.

Förberedelser

Samtal med handledare och kontakt med stödförsamling.

Utsändning

Du sänds ut genom förbön på missionskonferensen Möte:Mission eller Kyrkokonferensen.

Ute i tjänst

Du gör ditt arbete på plats och har kommunikation med stödförsamlingar och handledare.

Hemkomst

Uppföljning av perioden samt samtal med handledare och församlingsbesök.

Mottagning

Bli välkomnad hem på Möte:Mission eller Kyrkokonferensen.

Vill du bli kontaktad?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig med mer information. Vill du hellre maila direkt finns uppgifter till samordnare under formuläret.

Bli stödförsamling till missionsvolontärerna

100 församlingar för Missionsvolontärsprogrammet. Vill ni bli en av de församlingar som stöttar Missionsvolontärprogrammet och möjliggör för fler att sändas ut som missionsvolontärer?

Att vara stödförsamling innebär att församlingen säger ja till att under en treårsperiod följa och bygga relationer till och be för de personer som ställer sig till Guds förfogande att resa ut i världen som missionsvolontärer. Och ni stöttar ekonomiskt Missionvolontärprogrammet i stort, som möjliggör för fler att bli missionsvolontär.

Som stödförsamling blir ni kopplade till några specifika missionsvolontärer när de är ute i tjänst, som ni får kontakt med, bär i bön och bygger en relation till. Ni får kontinuerliga uppdateringar från missionsvolontären under tiden personen är ute i fält. Vid minst ett tillfälle under treårsperioden får ni församlingsbesök från någon av de missionsvolontärer som ni har fått följa på närmare håll. Som stödförsamling säger ni ja till att bidra med minimum 3000kr/år, alltså minimum 9000kr på tre år.

 
Ni stöttar i: 

 • Bön 
 • Ekonomi

 
Gemensamt sänder vi ut och stöttar Missionsvolontärer som vill utforska och pröva Guds kallelse till mission.

Material

Vill du synliggöra Missionvolontärprogrammet?
Här har vi samlat material att använda.

Samordnare för Missionsvolontärprogrammet

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Samordnare missionsvolontärprogrammet

08-580 031 97

ruth.elisabeth@equmeniakyrkan.se