Vill du bli missionsvolontär?  
Längtar du ut i världen och vill möta människor? Vill du växa i ditt engagemang för internationella frågor? Vill du utforska en kallelse till missionär?  

Missionsvolontärsprogrammet finns till för dig som har tidigare erfarenhet av längre utlandsvistelse är självgående och vill fortsätta att utforska, pröva eller fördjupa Guds kallelse till mission. Programmet är flexibelt och kan utformas efter ditt kall och längtan. Det kan se olika ut vart du kan åka, vad du kan göra och hur länge. Några av våra samarbetskyrkor vill ta emot volontärer återkommande, vi kan erbjuda ett standarutbud dit du kan åka för att vara missionsvolontär. Det finns också möjlighet att komma med egna förfrågningar och förslag på placering. Programmet är öppet för alla åldrar och antagning sker året runt, vistelsen finansieras av missionsvolontären, vi förmedlar kontakter till stiftelser och fonder där man kan söka bidrag.

Just nu söker vi missionsvolontärer till

Några röster om MVP

För att bli missionsvolontär

För att åka ut som missionsvolontär finns det flera kriterier:

 • Du är i väg minst tre månader. 
 • Du är kopplad till en lokal församling i landet dit du åker.
 • Du finns med i något konkret projekt eller verksamhet i anslutning till församlingen.
 • Du har en handledare i Sverige och en handledare i det land dit du åker.
 • Under din vistelse har du nära kontakt med stödförsamlingar i Sverige.
 • Du närvarar på ”Möte: Mission” innan du åker och efter att du kommer hem samt närvarar på Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Läs mer om ”Möte: Mission” här.

Vad bistår Equmeniakyrkan med?

 • Kontakten till samarbetskyrkor och förbereder projekt, plats
 • Handledare
 • Förberedelser och uppföljning
 • Försäkringspremie, vi tecknar en försäkring för missionsvolontären under perioden personen är ute i fält
 • Krishantering vid behov

Hur fungerar det praktiskt?

Ansökning

Fyll i ansökningsformuläret och därefter kallas du på intervju.

Antagning

En plats förbereds åt dig utifrån dina erfarenheter och efterfrågan.

Förberedelser

Samtal med handledare och kontakt med stödförsamling.

Utsändning

Du sänds ut genom förbön på missionskonferensen Möte:Mission eller Kyrkokonferensen.

Ute i tjänst

Du gör ditt arbete på plats och har kommunikation med stödförsamlingar och handledare.

Hemkomst

Uppföljning av perioden samt samtal med handledare och församlingsbesök.

Mottagning

Bli välkomnad hem på Möte:Mission eller Kyrkokonferensen.

Vill du bli kontaktad?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig med mer information. Vill du hellre maila direkt finns uppgifter till samordnare under formuläret.

Mer information om uppdrag

Var: 
Hinojosa del Duque 
En stad i södra Spanien, norr om Sevilla i Andalusien med ca 7000 invånare.  
 
Tidsperiod: 
3–6 månader 
 
För vem:  
För dig som är en teamplayer, flexibel och är villig att lära känna människorna och sammanhanget i staden och vara en del av församlingsgemenskapen. Med attityden att vara villig, lära sig och pröva… 

Språkkunskaper: 

 • Engelska 
 • Vilja att pröva och lära sig spanska på plats 

Om arbetet: 
Församlingsplanteringen startade för ca 10 år sedan med fokus på att lära känna samhället, nätverka och bygga kontakter och broar till olika aktörer i samhället. Samhället har förtroende för kyrkan och man inkluderar kyrkan i de olika arrangemang som sker i staden. Nu har församlingen i Hinojosa del Duque startat en ny församlingsplantering i en närliggande stad. 
 
Praktiskt: 
Finns möjlighet att hyra rum hemma hos personer till en billig kostnad. Det finns även billiga hotell och lägenheter som går att hyra i området.
 
Mer info om plats:
FIEIDE – FIEIDE 

Intresserad?
Kontakta Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson, samordnare för missionsvolontärprogrammet. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.


Var: 
Kairo eller Tita
Tita är en stad ca 80 km från Kairo.

Tidsperiod: 
3  månader

För vem:  
Sjukvårdspersonal, sjuksköterskor och läkare.  
Gärna specialistläkare som kan träna andra läkare. 
 
Lärare till skolorna inom ämnen som kemi, fysik, engelska.  
 
Språkkunskaper: 

 • Engelska 
 • Gärna arabiska 

Om arbetet: 
Kyrkan i Egypten bedriver flera sjukvårdskliniker runt om i Egypten. Kyrkan bedriver även internationella skolor, förskola till högstadiet, som är populära bland befolkningen.  

Den evangelikanska presbyterianska kyrkan i Egypten, även kallad Synoden av Nilen är en systerkyrka till Equmeniakyrkan och har många församlingar runt om i landet. Som missionsvolontär kommer du förutom det uppdrag du utgör också bli kopplad till en lokal församling där får möjlighet att lära känna människor i området, fira gudstjänst och dela gemenskapen och vardagen.  

Praktiskt: 
Equmeniakyrkan och Synoden hjälper till med den byråkratiska processen att översätta yrkeslegitimation för att kunna utföra yrket i Egypten. Det finns möjlighet till gratis boende med kokmöjligheter.  

Rese- och matkostnader och eventuellt andra kostnader står missionsvolontären själv för. 
 
Mer info om plats: Se Synodens hemsida om skolorna:  
الأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي | Home- (gse-schools.com)

Intresserad?
Kontakta Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson, samordnare för missionsvolontärprogrammet. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Var: 
Chiang Mai
En stad norra Thailand, 1,2 miljoner invånare och landets andra största stad.

Tidsperiod: 
3  månader

För vem:  
För dig som vill vara en del av en lokal församlingsgemenskap, lära ut engelska och vara med i kyrkans olika verksamheter. För dig som vill ha ett utbyta, både att vara med och uppmuntra lära ut engelska men också lära sig av platsen, människorna och församlingen.  
Du behöver inte vara utbildad pedagog eller engelsklärare men du ska kunna planera, lära ut och genomföra lektioner.  
 
Språkkunskaper: 

 • Engelska 

Om arbetet:

Praktiskt:

Rese- och matkostnader och eventuellt andra kostnader står missionsvolontären själv för. 

Församling och samfundet: 
Thailand Karen Baptist Convention (TKBC)har ca 300 lokala församlingar, driver skolor och har mycket verksamhet kring barn och unga. TKBC är vana att ta emot volontärer och missionärer.  
Equmeniakyrkan har även två utsända missionärer i Thailand.

Intresserad?
Kontakta Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson, samordnare för missionsvolontärprogrammet. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.


Var: 
I samhället Karawala på södra Karibiska kusten i Nicaragua.  

Tidsperiod: 
3  månader

För vem:  
För dig som vill vara en del av en historisk församling som utmanas av att nå ut till ungdomar i sitt eget samhälle. Det finns en ungdomsgrupp i församlingen, men det finns många fler ungdomar att nå. Du kommer att vara med i ledargruppen, visionera framåt, planera och genomföra aktiviteter.  
För dig som vill ha ett utbyta, både att vara med i ungdomsarbetet men också lära sig av platsen, människorna och församlingen.  
Du behöver inte vara anställd ungdomsledare men du ska ha erfarenhet av ungdomsarbete. 

Språkkunskaper: 

 • Engelska 
 • gärna spanska, men inte ett måste

Samhället: 
I Karawala bor det cirka 2 300 människor. De flesta lever av odling och fiske, då Karawala ligger utmed en stor flod och nära det Karibiska havet. Det finns ingen bilväg till Karawala. Enda sättet att komma dit är med båt från staden Bluefields. 
 
De flesta i Karawala är ulwa – en av flera ursprungsbefolkningar i Nicaragua. Ulwa är ett litet folk som nu vill rädda sitt språk och sin kultur, bland annat genom att översätta Bibeln till ulwa. Då det på den södra Karibiska kusten i Nicaragua också finns många kreolsamhällen – engelsktalande – så finns det flera i Karawala som talar engelska. 
 
Församling: 
Moravakyrkan i Nicaragua är systerkyrka med Equmeniakyrkan. Församlingen i Karawala har funnits i mer än 100 år. De flesta i Karawala är aktiva inom Moravakyrkan. Söndagsskolan har drygt 600 barn. Församlingen håller också på att bygga en ny kyrka. Den gamla var för liten. För att finansiera bygget och andra kostnader bakar församlingen varje dag bröd i sin bakstuga och säljer till hela samhället. Så har du intresse av att bygga eller/och baka så kan du också finnas med i de arbetslagen. 

Praktiskt: 
Det finns möjlighet till gratis boende i eget rum hos en familj.  
Rese- och matkostnader och eventuellt andra kostnader står missionsvolontären själv för. 

Mer info om plats:
På Facebook går det att följa ”Iglesia Morava Karawala” 

Intresserad?
Kontakta Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson, samordnare för missionsvolontärprogrammet. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Bli stödförsamling till missionsvolontärerna

100 församlingar för Missionsvolontärsprogrammet. Vill ni bli en av de församlingar som stöttar Missionsvolontärprogrammet och möjliggör för fler att sändas ut som missionsvolontärer?

Att vara stödförsamling innebär att församlingen säger ja till att under en treårsperiod följa och bygga relationer till och be för de personer som ställer sig till Guds förfogande att resa ut i världen som missionsvolontärer. Och ni stöttar ekonomiskt Missionvolontärprogrammet i stort, som möjliggör för fler att bli missionsvolontär.

Som stödförsamling blir ni kopplade till några specifika missionsvolontärer när de är ute i tjänst, som ni får kontakt med, bär i bön och bygger en relation till. Ni får kontinuerliga uppdateringar från missionsvolontären under tiden personen är ute i fält. Vid minst ett tillfälle under treårsperioden får ni församlingsbesök från någon av de missionsvolontärer som ni har fått följa på närmare håll. Som stödförsamling säger ni ja till att bidra med minimum 3000kr/år, alltså minimum 9000kr på tre år.

 
Ni stöttar i: 

 • Bön 
 • Ekonomi

 
Gemensamt sänder vi ut och stöttar Missionsvolontärer som vill utforska och pröva Guds kallelse till mission.

Material

Vill du synliggöra Missionvolontärprogrammet?
Här har vi samlat material att använda.

Samordnare för Missionsvolontärprogrammet

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson

Samordnare missionsvolontärprogrammet

08-580 031 97

ruth.elisabeth@equmeniakyrkan.se