Utsikt över stad i Estland

Estland

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

I Estland samarbetar Equmeniakyrkan med Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (EEKBKL), eller kort Unionskyrkan. Samarbetet har varit omfattande, med second-hand transporter och socialt arbete, om pionjär och stöd till teologisk utbilding.

Nu har vi en vänskapsrelation, med ett rikt utbyte av alla de slag, samtidigt som vi stödjer deras barn-och ungdomsverksamheter.

Regelbundet besöker representanter från det ena samfundet det andra. Det kan vara ungdomsutbyte, musikutbyte, pastorsutbyte, deltagande i varandras konferenser osv. En del utbyten sker på samfundsnivå men en del sker mellan församlingar på lokal nivå.

Det finns många vänförsamlingsrelationer mellan svenska och estniska församlingar. Samarbetet handlar inte bara om stöd, men ger en ömsesidig inspiration och lärdomar.

Pågående projekt

Se alla internationella projekt

Barn & ungdom

Mer information

Vår systerkyrka i Estland har ett omfattande och framgångsrikt arbete bland barn och ungdomar. Tack vara svenskt stöd har man kunnat anställa koordinatorer för såväl arbete med barn som ungdomsaktiviteter. Dessa ger delvis ett stöd till församlingar i deras ungdomsarbete men de organiserar även större nationella samlingar för barn och till exempel bibeldagar för ungdomar och ungdomskonferenser.

Just nu stödjer vi deras generalsekreterare Sven-Joonatan Siibak som även är barn- och ungdomskoordinator i landet. Viktiga uppgifter för honom är bland annat att utveckla lovsångsmaterial för ungdomar och bibeldagar samt större konferenser. Viktigt för honom är att ungdomarna ska se att Gud behöver dem som ledare i samhället, även utanför kyrkans liv.

Socialt arbete

Vår estniska systerkyrka bedriver sitt sociala arbete genom två organisationer: Sõbralt sõbrale (Vän till vän) och Sõbra käsi (Vännens hand). Det finns en nätverk av kontakter i Sverige, församlingar och second-hand butiker, som stöder verksamheten med varor. Varje vecka åker varor över, i ett samarbete med tiotals second handbutiker i Sverige.

Second hand-butikerna i Estland har möjlighet att förse fattiga människor med billiga och bra saker de behöver, och ibland skänka bort. Men verksamheten genererar också pengar som kan användas till socialt arbete inom Vännens hand.

Sõbra käsi har ett soppkök i Tallinn som är öppet 4 dagar i veckan. Då kommer mellan 250 och 300 besökare. Verksamheten sker i samarbete med kommunen som bekostar lokalen. Denna verksamhet skapar naturligtvis många goda kontakter! Man arbetar även med distribution av matpaket till behövande familjer. Det sker delvis i samarbete med Eesti Toidupank, Matbanken. Matbanken är en organisation som tar vara på mat från restauranger och butiker som på något sätt är ”över”. Det kan handla om rent överskott eller om små brister i märkningen, men också om att man helt enkelt skänker mat. Unionskyrkan är en av de partners som står för distributionen.

De har även ett arbete de kallar projektet 365 vilket innebär att de ordnar födelsedagskalas för barn i socialt utsatta situationer. 

Det finns nu också planer för att utveckla ett stödarbete för personer med problem med alkoholmissbruk.

I Estland samarbetar Equmeniakyrkan med Unionen av Kristna Evangeliska och Baptistförsamlingar i Estland, eller kort Unionskyrkan. Samfundet bildades genom sammanslagning av flera samfund under sovjettiden. Efter självständigheten skapades snart kontakter mellan svenska och estniska församlingar.

Vår estniska systerkyrka bedriver sitt sociala arbete genom två organisationer: Sõbralt sõbrale (Vän till vän) och Sõbra käsi (Vännens hand). Vän till vän driver ett antal second-hand butiker runtom i Estland, som fylls med varor som för det mesta kommer från Sverige.

Kyrkan har 85 församlingar och 6376 medlemmar – källa EBF

Kristendomen kom på 1300-talet till Estland, genom teutoniska riddare. Under den svenska tiden fram till 1721 fick den lutherska kyrkan fotfäste. Efter det var landet en del av Ryssland och då etablerades den ortodoxa kristendomen sig.  Men olika protestantiska samfund levde vidare.

Nuvarande Unionskyrkan (EEKBKL) spårar sin historia tillbaka till två svenska lärare vid namn Thorén och Österblom som under sen 1800-tal predikade i den västra delen av landet. Det ledde till bildandet av fria grupper och 1884 bildades den första baptistförsamlingen i Haapsalu. Fler församlingar följde och 1922 bildade man, med stöd av bl.a. engelska baptister, sitt teologiska seminarium i Keila. Pastorn i Keila, Adam Pudin, var dess första ledare.

Intressant är, att nyårsnatten 1904 bildade en ung man vid namn Hans Raud en missionsorganisation, European Christian Mission som numera inte har verksamhet i landet men har blivit en internationell missionsorganisation som bl.a. GF samarbetar med.

Under Sovjetockupationen blev religionsfriheten mycket begränsat och kristna förföljdes. Man tvingade 1945 flera samfund att gå ihop i en union, som man valde att ha kvar när friheten kom. Seminariet stängdes. Dock hade man ibland möjlighet att utbilda någon pastor på ett seminarium i dåvarande DDR och tidvis kunde man hålla kurser. I Estland kunde man åter öppna seminariet 1989, i Tallinn, och ganska snart flyttade det till Tartu.

Efter självständigheten uppstod många kontakter mellan svenska församlingar och estniska församlingar inom Unionskyrkan. Estland är det land där GF har flest vänförsamlingsrelationer. Från svensk sida engagerade man sig i många projekt.

När självständigheten kom tillbaka och därmed religionsfriheten, var det ett stort intresse bland befolkningen för kyrkorna men sekulariseringen kom snabbt. Flera undersökningar de senaste åren visar att Estland liksom Sverige är en av världens mest sekulariserade länder. Enligt en EU undersökning trodde bara 16% av befolkningen på en gud, lägst i hela EU.

Förutom de kristna kyrkor kan nämnas att det finns grupper som söker sig till prekristna trossystem (neopaganism). Bland Setufolket lever gamla föreställningar runt gudomen Pekko kvar.

Kontaktperson

Cecilie BS Larsen

Cecilie BS Larsen

Samordnare Euroasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se