Kvinnor sitter i ett gathörn och diskuterar och har utbildning

Indien

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Även om Indien är en sekulär stat så spelar religion en stor roll. För närvarande styrs landet av hindunationalister vilket ytterligare förstärkt hinduismens roll i samhället.

Kristendomen kom till området redan med aposteln Tomas och idag uppskattas ca 2,3 procent av befolkningen vara kristna. Många tror dock att siffran i verkligheten är högre.

Equmeniakyrkan har två samarbetskyrkor i Indien; Hindustani Covenant Church (HCC) och Methodist Church of India.

Hindustani Coventant Church har sin grund i dåarande Svenska Missionsförbundets mission som startade 1940 i delstaten Maharashtra.

Equmeniakyrkans samarbete med Methodist Church of India är fokuserat till delstaten Jharkand i nordöstra Indien utifrån en ”missionsstation” som kallas Theodori Mission. Den grundades av svenska missionärer på 1950-talet.

Mer information

Equmeniakyrkan har två samarbetskyrkor i Indien; Hindustani Covenant Church (HCC) och Methodist Church of India.

Hindustani Coventant Church har sin grund i dåvarande Svenska Missionsförbundets mission som startade 1940 i delstaten Maharashtra. Under åren 1940-1997 sände vi totalt ut ett 50-tal missionärer till Indien. Samarbetet har alltid varit nära och det finns flera församlingar inom Equmeniakyrkan som har en vänförsamling i Indien. Under åren har också många volontärer och praktikanter levt kortare och längre perioder med vår samarbetskyrka och på senare år har allt fler från HCC gjort samma resa till vårt sammanhang. Idag skickar Södra Vätterbygdens folkhögskola årligen ut studenter till HCC samt tar emot studenter från HCC. Lärjungaskolan Apg29 har blivit återkommande i Indien.

Genom åren har stort stöd getts till HCCs sociala arbete där man alltid satsat mycket. Idag stödjer Equmeniakyrkan bl.a. möjlighet till utbildning för barn och unga, satsningar på hälso- och sjukvård, arbete med landsbygdsutveckling och vatten och sanitet. Stöd ges också till församlingsutveckling och utbildning av pastorer.

Equmeniakyrkans samarbete med Methodist Church of India är fokuserat till delstaten Jharkand i nordöstra Indien utifrån en ”missionsstation” som kallas Theodori Mission. Den grundades av svenska missionärer på 1950-talet. Inom ramen för Theodori Mission finns en organisation vid namn Theodori Rural Development Programme (TRDP) som arbetar med byutveckling och rehabilitering för barn med fysiska funktionsnedsättningar. De får regelbundet stöd från Equmeniakyrkan för sitt arbete.

Hindustani Covenant Church

Hindustani Covenant Church blev en självständig kyrka 1963. Redan 1940 då missionen startade var fokus på att nå muslimer och detta arv lever fortfarande kvar på flera sätt även om man idag är ett samfund för alla. Under de senaste 10-15 åren har HCCs arbete vuxit starkt och många nya församlingar har bildats eller anslutit sig till samfundet. Från 750 medlemmar 1985 växte samfundet till drygt 26 000 medlemmar 2015. Antalet församlingar är idag 136 och är spridda över 12 delstater, med centrum i delstaten Maharashtra.

Det sociala arbete har varit viktigt i kyrkans framväxt ända från starten; HCC har som vision att vara \”salt och ljus för de som lider\”. Under många år har man tagit emot Sida-stöd för diverse utvecklingsprojekt och humanitära insatser vid naturkatastrofer. Idag ligger fokus på stöd till barn och unga, landsbygdsutveckling och självhjälpsarbete. Man driver också två sjukhus inom stiftelsen St. Luke’s Medical Society samt tre skolor. Utvecklingssamarbetet sker idag via HCCs biståndsorganisation Covenant Social Services (CSC).

Organisationer med nära relationer till HCC och Equmeniakyrkan är Union Biblical Society, Pune, där många av HCCs pastorer utbildas, samt Rupantaran Society som driver en skola – Shifa school – i Deheradun.

Methodist Church of India

Methodist Church of India finns över hela Indien och består av ca 650 000 medlemmar. 1981 etablerades MCI som en självständig kyrka med koppling till United Methodist Church (UMC). Detta innebar ett andligt uppvaknande och ett mer tydligt socialt och diakonalt ansvarstagande för sin omgivning. MCI driver ett hundratal internatskolor och över 150 byskolor dessutom ett flertal institutioner för högre utbildning. Utöver detta är MCI mycket engagerad i välfärds- och utvecklingsprogram i byarna samt driver ett 25-tal sjukhus och hälsocentra i landet.

Equmeniakyrkans samarbete med MCI är fokuserat till delstaten Jharkand i nordöstra Indien.

Kontaktperson