Internationellt material

Här finns material och dokument att ladda ner som är framtagna för vårt internationella arbete och mission.

Predikningar

Titta själv och inspireras eller visa under gudstjänsten. Kontakta kommunikationsenheten om du behöver videofilen som .mp4.