Peace skrivet på marken med stenar

Israel och Palestina

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Equmeniakyrkans engagemang i Israel och Palestina handlar om att stötta aktörer som arbetar för att dämpa våld och främja människors möjlighet att skapa en god framtid.

De flesta kristna i Israel och Palestina är araber (ca 80 %) och bor antingen i Jerusalem eller i Betlehem på Västbanken, även om en stark utflyttning har skett under de senaste decennierna.

De största kyrkorna som finns representerade är ortodoxa och orientaliska kyrkor jämte Katolska kyrkan, men det finns också protestantiska kristna från evangeliska samfund som lutheraner, baptister och metodister.

Efter samtal inom Equmeniakyrkan beslutade Kyrkokonferensen 2017 att:

  • be för fred i Israel och Palestina
  • uppmana ledare i Israel och Palestina att respektera mänskliga rättigheter
  • stödja organisationer som arbetar för icke-våld, fred och rättvisa i Israel och Palestina
  • söka kontakt med och stödja kristna församlingar i Israel och Palestina
  • uttrycka stöd för Palestiniernas och Israelernas lika rätt till vatten, mark och odlingar
  • uppmana ledare i Israel och Palestina att respektera internationell rätt

Mer information

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) startades av Kyrkornas Världsråd år 2002 som en respons på en förfrågan från lokala kyrkoledare i Jerusalem om internationell närvaro i konflikten. Som följeslagare vistas man under tre månader i Israel och Palestina på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. På plats arbetar och bor man i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga.

Inför uppdraget utbildas och tränas följeslagarna i Sverige och i Jerusalem. Som sökande ska man vara fullt frisk och ha fyllt 25 år men helst inte mer än 70. Dock läggs stor vikt vid personlig lämplighet och intresse för att åka ut och innan antagning sker intervjuer i Sverige både på svenska och engelska.

I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten.

Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete, där den sökandes egna nätverk har stor betydelse. Via programmets svenska webbplats ovan kan Du anmäla dig för att ta emot reserapporter eller kanske boka in en följeslagare till en träff i din församling eller kyrka?

Det är ett tiotal kyrkor och organisationer i Sverige som gått samman för att driva den svenska delen. Sveriges kristna råd står som huvudman och har tre anställda som arbetar med de praktiska delarna av programmet. Arbetet leds av en styrgrupp samt verksamhetsutskott som är underställda SKR:s styrelse.

Sabeel är en ekumenisk gräsrotsrörelse bland kristna palestinier. Sabeel är arabiska och betyder vägen eller källan till livgivande vatten. Organisationen arbetar för att fördjupa kristna palestiniers tro och för att utmana till social handling. Equmeniakyrkan stödjer Sabeel och dess ekumeniska arbete för fred, rättvisa och försoning i regionen. Sabeel har program där kristna, muslimer och judar möts och arbetar tillsammans och möts till dialog.

I Sverige och några länder till finns det Sabeels vänner. På webbplatsen kan man beställa nyhetsbrevet Wave of Prayer och publikationen Cornerstone som gratis digitala prenumerationer.

Sabeel inbjuder också till internationella konferenser ”Kom & Se” med fältstudiebesök i det palestinska samhället och hos kristna palestinier i synnerhet.

Kumi Now är ett nytt initiativ sedan 2018 som Sabeel i Jerusalem startat. Projektet kommer som ett verktyg för att kunna fortsätta att hålla fast vid principerna för rättvisa, integration och icke-våld som ett svar på den allt svårare situationen i det heliga landet.

Kumi Now-projektet grundar sig på tre viktiga principer (värderingar):

  1. Inkluderande: alla är välkomna att delta i Kumi Now-projektet.
  2. Rättvisa: Kumi Now betonar internationell lag som grunden för att avsluta ockupationen av Västbanken, inklusive östra Jerusalem och Gazaremsan; en rättvis lösning för de palestinska flyktingarna; och fulla och lika rättigheter för alla israeliska medborgare.
  3. Ickevålds-motstånd: Kumi Now är ett åtagande som består i att använda ickevåld som den enda formen av motstånd.

kuminow.com

SIRA-skolan är en specialskola i Palestina för elever med olika typer av inlärningssvårigheter. Skolorna drivs av en svensk stiftelse SIRA (Swedish International Relief Association) som samlar in medel för att driva skolorna och som startade inom dåvarande Svenska Missionsförbundet 1968. Stiftelsen har en styrelse som har ett övergripande ansvar och som består av ledamöter med rötterna i Equmeniakyrkans församlingar.

SIRA-bladet

Kontaktperson

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern Rådgivare Mänskliga rättigheter

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se