Barn som leker

Libanon och Syrien

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Equmeniakyrkan samarbetar med Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon (NESSL). Vi stöttar med medel för humanitär hjälp till människor i området.

Equmeniakyrkan har under en längre tid stöttat den teologiska utbildningen vid Near East School of Theology (NEST) samt de ekumeniska råd som NESSL varit aktiv i och som spelat roll inte mist för arbetet för religionsdialog och religionsfrihet i Mellanöstern.

Men under senare år har givetvis Syrienkrisen varit i focus och Equmeniakyrkan har sedan 2012 på olika sätt aktivt tagit del i att stötta NESSL och dess församlingar som blivit drabbade mycket hårt under inbördeskriget.

Sommaren 2016 påbörjades en stor satsning för att hjälpa syriska flyktingar i Libanon samt familjer inne i Syrien.

Equmeniakyrkan har under en längre tid stöttat den teologiska utbildningen vid Near East School of Theology (NEST) samt de ekumeniska råd som NESSL varit aktiv i och som spelat roll inte minst för arbetet för religionsdialog och religionsfrihet i Mellanöstern.

Under senare år har givetvis Syrienkrisen varit i fokus och Equmeniakyrkan har sedan 2012 på olika sätt aktivt tagit del i att stötta NESSL och dess församlingar som blivit drabbade mycket hårt under inbördeskriget.

Pågående projekt

Se alla internationella projekt

Mer information

Utöver projekten med skolor i Libanon för syriska flyktingbarn och humanitär hjälp till internflyktingar i Syrien, så arbetar Equmeniakyrkan genom sin samarbetsorganisation NESSL med stöd till studenter inne i Syrien så att de om möjligt kan fullfölja sin utbildning. (Man räknar med att ca 25% av utbilningsinstitutionerna fungerar) samt med bidrag till pastorsfortbildningen på NEST.

Eftersom en del av pastorerna lever i områden som är avskurna av IS så blir det ökade omkostnader när man måste flyga till Damaskus för att landvägen sedan kunna ta sig vidare till Beirut och NEST.

Equmeniakyrkans samarbetskyrka heter National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) eller kort och gott; ”Synoden.” Den grundades 1848 med stöd från presbyterianska kyrkor i USA och i Storbritannien och har idag sitt huvudkontor i Beirut med ett 20-tal församlingar i Libanon respektive Syrien.

NESSL har alltid haft ett stort socialt arbete och satsat mycket på utbildning och skolor. I mitten av 1900-talet blev Synoden självständig. Equmeniakyrkan etablerade sin relation med Synoden när flyktingar från inbördeskriget i Libanon kom till Sverige under sent 70- och 80-tal.

Många av dem var medlemmar i Synoden och hittade in i dåvarande missionsförsamlingar. Under senare delen av 1900-talet har en stor del av de kristna lämnat Mellanöstern och medlemsantalet i NESSL har sjunkit.

En utveckling som fortsatt och eskalerat pga det pågående kriget i Syrien som startade 2011. Fr o m hösten 2011 har Synoden organiserat sitt humanitära arbete bland syriska flyktingar i Libanon samt församlingsmedlemmar kvar inne i Syrien.

Pastor Salam från Homs tvingades fly på grund av kriget till Damaskus och tvingades fly igen. Nu befinner sig i Latakia. Men predikar med händerna gör han fortfarande. 

Vad gör Salam nu?

Han fortsätter arbeta som ansvarig för Synodens (NESSL) humanitära arbete inne i Syrien. Men han arbetar också som pastor och föreståndare i Synodens församling i Latakia, en hamnstad i nordvästra Syrien ganska nära turkiska gränsen.

Församlingen har ca 1000 medlemmar och stor barn- och ungdomsverksamhet. Varje söndag träffas ca 150 barn i sina söndagsskoleklasser och varje onsdag möts 50-70 kvinnor i sin verksamhet.

Det finns ungdomsgrupper både för yngre och äldre tonåringar samt studenter. Totalt drygt 100 ungdomar träffas regelbundet i kyrkan.

Till detta kommer körverksamheten som framför allt sjunger vid jul och påsk, men det finns också en grupp kallad ”Örnvingar” (efter Jes:40) som håller i och planerar program för gemenskapsträffar och församlingsdagar.

Gudstjänster har de varje söndag förmiddag samt en kväll i månaden då Salam predikar och utöver det arbetar han med bibelstudier och samtal.

Har människor flytt från Latakia?

Salam berättar att de som lämnat landet till största delen är familjer som ändå bestämt sig för att flytta utomlands redan innan kriget bröt ut. Men det finns andra familjer, framför allt familjer med små barn, som gärna skulle vilja ge sig iväg om de hade möjlighet.

Men det är svårt att hitta lagliga vägar in i Europa och USA,  och man vill inte vända sig till människosmugglare. Salam berättar också att det finns ett visst tryck på kyrkan och pastorerna att hitta sätt för människor att utvandra, men svaret de ger är att kyrkan inte är en ambassad. Människor kan inte ha de kraven på att kyrkan ska hjälpa dem lämna Syrien.

Hur är säkerheten i Latakia?

– Vi har det bra här. Det är svårt med elen, men annars fungerar både polis och infrastruktur. Latakia står under regeringsstyrkornas beskydd och vi kristna behandlas väl som vi gjort även tidigare. Vi lever i fred här.

Däremot är livet svårt i andra delar av Syrien där oppositionen och islamisterna styr. På vissa platser har man infört sharia-lagar och kvinnor behandlas väldigt illa.

Är människor rädda för att ISIS kommer att sprida sig till Latakia?

– Just nu så känner vi oss säkra. I Latakia bor det framför allt alawiter och kristna (alawiter är en muslimsk gren som ligger nära shia, president Bashar al-Assad är alawit.) Det finns inte så många sunnimuslimer i Latakia så att islamisterna kan få grogrund. Men om ISIS expanderar ännu mer, kan läget bli ett annat.

Människor följer med vad som händer och har flera olika TV-kanaler  följa internationella nyheter. Den generella uppfattningen är att USA och dess allierade sa att man skulle slå ner islamisterna för ett år sedan, men det blev ineffektivt och inget hände egentligen.

Uppfattningen just nu är att Ryssland tillsammans med Iran verkar mer seriösa. Men det handlar om vad som kommer ut av det. Vilka konsekvenserna blir för landet.

Salam menar att det finns två stora problem som inte längre gäller bara Syrien, utan hela världen, och som måste lösas.

– Vi har levt länge med det i regionen. Inom Syriens gränser finns 11 miljoner internflyktingar enligt FN:s beräkningar. Det är halva Syriens befolkning. Många av dem lever sämre än de människor som befinner sig i flyktingläger i Libanon eller Jordanien. En del är helt isolerade

Salam menar att den syriska oppositionen som startade med krav på större demokrati och öppenhet har kidnappats av radikala grupper som bara driver sin egen agenda. Han uppskattar att ca 90 procent av de stridande oppositionella bara är radikala islamister som inte har något intresse av ett nytt demokratiserat Syrien. Den moderata oppositionen lever, men den är ganska tyst och verkar både utanför och innanför Syriens gränser.

Kontaktperson

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern, Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se