Barn som leker

Libanon och Syrien

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Equmeniakyrkan samarbetar med Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon (NESSL). Vi stöttar med medel för humanitär hjälp till människor i området, men också med utbildningsstipendier för pastorsstudenter från Syrien och med organisationsutveckling.

Samarbete kring barn- och ungdomsverksamhet har funnits länge mellan Equmeniakyrkan och NESSL, men under senare år har Syrienkrisen varit i fokus. Equmeniakyrkan har sedan 2012 på olika sätt aktivt tagit del i att stötta NESSL och dess församlingar som blivit drabbade mycket hårt under inbördeskriget.

Sommaren 2016 påbörjades en stor satsning för att hjälpa syriska flyktingar i Libanon samt familjer inne i Syrien.

Pågående projekt

Se alla internationella projekt

Kundkorg full med mat

Fred för Syrien

Equmeniakyrkan fortsätter sin satsning för Syriens befolkning genom Synodens arbete. Mitt i det hopplösa läget så fortsätter människor att försöka skapa någon slags vardag….

Flicka som hoppar hopprep

Skolor för syriska flyktingbarn

Drygt hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor lever som flyktingar i sitt eget land eller någon annanstans. Att vara på flykt handlar…

Mer information

Equmeniakyrkans samarbetskyrka heter National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) eller kort och gott; ”Synoden.” Den grundades 1848 med stöd från presbyterianska kyrkor i USA och i Storbritannien och har idag sitt huvudkontor i Beirut med ett 20-tal församlingar i Libanon respektive Syrien.

NESSL har alltid haft ett stort socialt arbete och satsat mycket på utbildning och skolor. I mitten av 1900-talet blev Synoden självständig. Equmeniakyrkan etablerade sin relation med Synoden när flyktingar från inbördeskriget i Libanon kom till Sverige under sent 70- och 80-tal.

Många av dem var medlemmar i Synoden och hittade in i dåvarande missionsförsamlingar. Under senare delen av 1900-talet har en stor del av de kristna lämnat Mellanöstern och medlemsantalet i NESSL har sjunkit.

En utveckling som fortsatt och eskalerat pga det pågående kriget i Syrien som startade 2011. Fr o m hösten 2011 har Synoden organiserat sitt humanitära arbete bland syriska flyktingar i Libanon och Syrien genom sina församlingar och samarbetspartners.

Equmeniakyrkan är med och stöttar framför allt två program; dels skolor för syriska flyktingbarn i Libanon och dels distribution av mat, medicin, hygienartiklar och pengar till hyra för syriska familjer som blivit internflyktingar i Syrien under kriget, eller på annat sätt lever i utsatthet.

Kontaktperson

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern, Nordafrika, projekthandläggare Kyrkornas Världsråd

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se