Barn som leker

Libanon och Syrien

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Equmeniakyrkan samarbetar med Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon (NESSL). Vi stöttar med medel för humanitär hjälp till människor i området, men också med utbildningsstipendier för pastorsstudenter från Syrien och med organisationsutveckling.

Samarbete kring barn- och ungdomsverksamhet har funnits länge mellan Equmeniakyrkan och NESSL, men under senare år har Syrienkrisen varit i fokus. Equmeniakyrkan har sedan 2012 på olika sätt aktivt tagit del i att stötta NESSL och dess församlingar som blivit drabbade mycket hårt under inbördeskriget.

Sommaren 2016 påbörjades en stor satsning för att hjälpa syriska flyktingar i Libanon samt familjer inne i Syrien.

Mer information

Equmeniakyrkans samarbetskyrka heter National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) eller kort och gott; ”Synoden.” Den grundades 1848 med stöd från presbyterianska kyrkor i USA och i Storbritannien och har idag sitt huvudkontor i Beirut med ett 20-tal församlingar i Libanon respektive Syrien.

NESSL har alltid haft ett stort socialt arbete och satsat mycket på utbildning och skolor. I mitten av 1900-talet blev Synoden självständig. Equmeniakyrkan etablerade sin relation med Synoden när flyktingar från inbördeskriget i Libanon kom till Sverige under sent 70- och 80-tal.

Många av dem var medlemmar i Synoden och hittade in i dåvarande missionsförsamlingar. Under senare delen av 1900-talet har en stor del av de kristna lämnat Mellanöstern och medlemsantalet i NESSL har sjunkit.

En utveckling som fortsatt och eskalerat pga det pågående kriget i Syrien som startade 2011. Fr o m hösten 2011 har Synoden organiserat sitt humanitära arbete bland syriska flyktingar i Libanon och Syrien genom sina församlingar och samarbetspartners.

Equmeniakyrkan är med och stöttar framför allt två program; dels skolor för syriska flyktingbarn i Libanon och dels distribution av mat, medicin, hygienartiklar och pengar till hyra för syriska familjer som blivit internflyktingar i Syrien under kriget, eller på annat sätt lever i utsatthet.

Kontaktperson

Gunilla Ikponmwosa

Gunilla Ikponmwosa

Samordnare Mellanöstern Rådgivare Mänskliga rättigheter

08-580 031 82

gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se