Barn håller i matpaket

Liberia

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Dagens Liberia kom till genom att slavar som frigivits i Förenta Staterna började bosätta sig i detta geografiska område från 1822. Från 1847 växte en republik fram under den förste presidenten William Tubman.

Metodistkyrkan i Liberia har sedan länge ett engagemang för barn- och ungas utbildning. Man bedriver undervisning vid ett 100-tal skolor. Kyrkan har ett särskilt ”skoldepartement” DGEM med sin direktor Helen Robert-Evans. Eldsjäl för ”Hope for the Deaf”, dövskolan i Monrovia, är rektor David Worlobah. Equmeniakyrkan ger ett årligt stöd till ”Hope for the Deaf” som driver fyra skolor. Stödet är på närmare 100 000 kronor.

Mer information

Dagens Liberia kom till genom att slavar som frigivits i Förenta Staterna började bosätta sig i detta geografiska område från 1822. Från 1847 växte en republik fram under den förste presidenten William Tubman. Efter militärkupper 1980 och 1989 utbröt ett långt och plågsamt inbördeskrig. 2003 undertecknades ett fredsavtal och två år senare kunde demokratiska val hållas där Ellen Johnson Sirleaf utsågs till president. Liberia består av kustslätter, böljande högplatåer och låga berg. Klimatet är tropiskt och landet är rikt på naturtillgångar som olja, järnmalm, diamanter, guld, virke och vattenkraft. Landets ca 4 miljoner invånarnare talar ett 20-tal olika språk och är i huvudsak kristna och muslimer. Hälften av befolkningen bor i städer.

Metodistkyrkan i Liberia har sedan länge ett engagemang för barn- och ungas utbildning. Man bedriver undervisning vid ett 100-tal skolor. Kyrkan har ett särskilt ”skoldepartement” DGEM med sin direktor Helen Robert-Evans. Eldsjäl för ”the Deaf School”, dövskolan i Monrovia, är rektor David Worlobah. Equmeniakyrkans stöd riktar sig till ett område, ett årligt verksamhetsstöd till ”the Hope for Deaf School”, dövskolan.

Equmeniakyrkan samarbetar med United Methodist Church/Liberia Annual Conference. Kyrkan (Metodistkyrkan är organiserad i lokala årskonferenser) räknar ca 200 000 medlemmar. Denna konferens grundades 1847 av de metodister som fanns bland de frigivna slavarna som kom från Amerika. I Liberia finns två missionsstationer som är knutna till Konferensen, den ena i Ganta och en annan i Gbarnga. På missionsstationerna finns sjukhus och sjukvårdsutbildning. I Gbarnga finns dessutom kyrkans universitet och teologiska utbildning.

Konferensens högkvarter ligger i huvudstaden Monrovia. På missionsstationerna har funnits svenska missionsarbetare fram till tiden för inbördeskriget. Kontakten mellan Sverige och Liberia har alltid varit god. Metodistkyrkan i Sverige har också haft samarbete med kyrkan i grannlandet Sierra Leone.