En kö med barn som får gåvor på ett läger

Litauen

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

I Litauen samarbetar Equmeniakyrkan med tre olika samfund.

Metodistkyrkan i Litauen har en del socialt arbete. Walla Carlsson arbetar efter en lång tid som missionär numera ideellt som pastor i metodistförsamlingen i Panavezys samt med hjälpcentret Pagalbos i Biržai.

Med den Evangelisk-reformerta kyrkan i Litauen finns kontakter som Missionskyrkan initierade på 90-talet. Här går det stöd till ett barnhem i staden Biržai. Det finns också kontakter som handlar om ungdomsverksamhet.

I samarbete med den litauiska Baptistunionen stöds ett pionjärarbete som arbetar med mission genom dialog med båda vuxna och barn som leds av Henrikas och Gilija Žukauskas.

Equmeniakyrkans missionär Walla Carlsson är pastor i metodistförsamlingen in Panavežys. Hon arbetar halva sin tid i Litauen och halva tiden i Sverige. Församlingen har vuxit de senaste åren och har nu nästan 40 medlemmar men det kan komma både 60 och 85 personer på gudstjänsterna.

Församlingens lokaler ligger i ett höghus i staden. Där finns små lokaler för hjälparbetet som församlingen har, och en liten gudstjänstlokal. Är det mycket folk på gudstjänst så är lokalen alldeles för liten. Men församlingen hoppas så småningom kunna flytta till bättre lokaler.

Mer information

Hjälpcenter

Sedan 2001 finns Pagalbos Center (namnet betyder hjälpcenter) i Biržai. Senare har man öppnat två till, en i byn Pačiaukste och en i Papilys, båda inte långt ifrån Biržai.

Centret hör till Metodistkyrkan i Litauen men utgör en egen organisation. Vår missionär Walla Carlsson var en av dem som grundade centret. Centret har ett antal anställda som arbetar med de olika verksamhetsgrenar.

Bland annat finns det ett dagcenter för barn och ungdomar. Barn från familjer som behöver stöd kommer dit och det erbjuds olika aktiviteter. De får även mat där. Det finns personal med olika expertis som jobbar med både barnen och familjerna.

Det finns även ett dagcenter för kvinnor som behöver stöd. Man har secondhand -verksamhet som ger tillgång till billiga kläder mm. Många varor kommer från Sverige och Tyskland och ges till fattiga familjer, både direkt och via secondhand försäljning.

Det finns ett kriscenter där människor kan få akut hjälp genom stöd och samtal när det uppstår akuta situationer.

Second hand kiosken

Under sommaren ordnar centret ett antal sommarläger i Pačiaukste, där mellan 100 och 120 barn kan finna en plats.

Det finns ett Home Care program där man tar hand om patienter som har svårt att ta sig hemifrån. Här arbetar en läkare och några sköterskor. Centret har också förebyggande arbete när det gäller alkoholism och drogproblem.

Equmeniakyrkan samverkar med tre olika samfund. Metodistkyrkan i Litauen har en del socialt arbete. och vi satsar särskilt på metodistförsamlingen i Panavezys samt hjälpcentret Pagalbos i Biržai.

Missionskyrkan initierade en kontakt med Evangelisk-reformerta kyrkan i Litauen under 90-talet. Här stöder vi ett barnhem i staden Biržai och olika kontakter som handlar om ungdomsverksamhet.

Litauiska Baptistunionen stöds i ett pionjärarbete som arbetar med mission genom dialog med båda vuxna och barn.

Gilija och Henrikas Zukauskas arbetar utifrån Baptistunionen i Litauen med projekten Portico och Veranda. De stöds bl.a. genom Equmeniakyrkan.

”Portico” är en spännande mötesplats som vuxit fram i Baptistkyrkan i Klaipeda. ”Portico” betyder öppen plats i anslutning till en byggnad där människor möts och samspråkar. De arbetar med kurser i dans, målning, teologi och filosofi. Kurserna kombinerar skapande med reflektion.

De har även startat en vuxendialoggrupp. Här får man ta del av varandras liv för att kunna hjälpa varandra. De arbetar även med att stärka förståelsen av varandras och landets kultur och sociala och religiösa sammanhang.

”Veranda” är en annan grupp de startat, dit mindre barn är välkomna. Barnen får uppleva musik, skapa med färger samt pröva bibeldrama.

Kontaktperson

Cecilie BS Larsen

Samordnare Euroasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se