Missionsambassadörer

Vi söker dig som har ett ❤ för mission!

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:19-20)

missionsambassadör

Är du en av Equmeniakyrkans missionsambassadörer?

Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper om din församlings internationella engagemang eller erfarenhet av internationell mission. Du behöver endast ha ett hjärta för mission för att anmäla ditt intresse.

Beskriv kortfattat vem du är, din längtan och dina erfarenheter kring internationell mission samt vilken församling du tillhör. Skriv även dina kontaktuppgifter, och ange gärna ålder. Jag kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Läs mer om församlingarnas gemensamma
internationella missionsarbete >

Vårt uppdrag

Vi har ett gemensamt uppdrag att vara med och fullfölja Jesus önskan, att med ord och handling vittna om honom och se Guds rike bredas ut, ända till jordens yttersta gräns. Equmeniakyrkans uppgift är att inspirera, hjälpa och samordna församlingarnas internationella mission och nu behöver vi din hjälp.

Sökes ambassadör

Vi söker dig som har ett hjärta för internationell mission och som genom ideellt arbete via församlingsbesök vill vara med att stärka och uppmuntra det engagemang som finns, väcka nya frågor, nytt engagemang och att vara en kanal till församlingarna med information om vad som händer i vårt gemensamma arbete.

Ditt erbjudande

Du kommer att få tillgång till material med aktuell information från våra samarbetskyrkor, från våra missionärer och om projekt som kommer vara till hjälp när du gör dina församlingsbesök. Du kommer även få utbildning i vårt missionsarbete samt goda kontakter med andra ambassadörer.

Är jag en missionsambassadör?

Ja, har du ett ett intresse för internationell mission och vill vara med och inspirera andra om internationella mission runt om i Sverige, då är det dig vi söker.

Vad gör man som missionsambassadör?

Med din egen längtan eller erfarenhet av mission, besöker du olika grupper och samlingar som församlingar anordnar. Där delar du din passion för mission och ger samtidigt information om vårt internationella missionsarbete. Samtidigt ingår du i ett nätverk med andra missionsambassadörer runt om i Sverige.

Detta erbjuder vi dig som missionsambassadör!

Som missionsambassadör kommer du få en introduktion och utbildning om Equmeniakyrkans församlingars internationella missionsarbete som samordnas på nationell nivå. Därefter tror vi att du vill ut och besöka din och dina grannförsamlingar då och då för att informera och inspirera andra. Du kommer att ingå i ett nätverk med andra missionsambassadörer och nationellt anställda missionärer och samordnare. Till din hjälp kommer du att få:

  • Digitalt startkit, en verktygslåda att arbeta med. Startkittet innehåller bland annat några korta filmer, information och material kring vårt internationella missionsarbete samt tips inför att hålla en missionspredikan och samtalsunderlag.
  • Informations- och utbildningsdagar där du till exempel kan få träffa våra samarbetskyrkor och partners från olika länder samt våra missionärer.
  • Inspirerande undervisning, metodtips och möjlighet att nätverka med andra missionsambassadörer i Sverige.
  • Inbjudan att delta på studieresor till något av våra missionsländer.
  • Ett nätverk av andra missionsintresserade ambassadörer, missionärer samt nationellt och regionalt anställda som har särskilt ansvar för församlingarnas internationella missionsarbete.

Kontaktperson

Cecilie BS Larsen

Samordnare Eurasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se