Personer som hämtar vatten

Moçambique

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Missionsstationerna i Moçambique ligger på Inhambaneprovinsen (en halvö ca 450 km norr om Maputo).

Det är Chiquque med bland annat sjukhus och folkhälsocenter och även Cambine med bland annat barnby och program för lantbruksutveckling, teologisk utbildning med mera.

Svenska missionärer har arbetat på båda stationerna de senaste 100 åren, men de sista lämnade landet 1996. 1991 startades barnbyn av bl a svenska missionärer i samarbete med inhemska kyrkans kvinnoförbund, SMUM. Detta för att möta behovet för några av de cirka 250 000 föräldralösa barn som fanns vid krigsslutet 1992.

Tanken var från början att man skulle kunna bygga upp nya familjer genom att sammanföra föräldralösa barn med mammor som under kriget mist sina familjer. Detta har fungerat i vissa fall, men många barn har blivit kvar länge i barnbyn.

I början av 2006 flyttade barnbyn till Cambine från att ha legat på en mer isolerad plats och bytte då namn till Carolyn Belshe Orphanage (CBO) efter en av de amerikanska missionärerna som också var med i uppstarten.

Ett årligt anslag utgår från Equmeniakyrkan för barnbyns drift. Equmeniakyrkan ger också ett driftstöd till barnbyn CBO i Cambine.

Från och med årsskiftet 2020-2021 avslutar Equmeniakyrkan sitt stöd till arbetet i Mocambique

Barn och ledare utanför ett barnhem

Mer information

Equmeniakyrkan samarbetar med Förenade Metodistkyrkan i Moçambique som räknar med 250 000 medlemmar. Kyrkan samlar tre årskonferenser (regionala områden), en i söder, en i norr och en i Sydafrika. Den södra delen med huvudkontoret i Maputo och två missionsstationer är den mest välbeställda. Den norra delen är fattigare.

Ledare för kyrkan är biskop Joaqunina Nhanala, Afrikas första kvinnliga metodistbiskop. Missionsstationerna ligger på Inhambaneprovinsen (en halvö ca 450 km norr om Maputo) . Det är dels Chiquque med bl a sjukhus och folkhälsocenter m m och dels är det Cambine med bl a barnby och program för lantbruksutveckling, teologisk utbildning m m.

Kontaktperson