Utsikt över en liten by i Nicaragua

Nicaragua

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Nicaragua – ett land i Centralamerika med kust mot Stilla Havet och mot Karibien. De östra delarna av landet har den största kvarvarande regnskogen i Centralamerika. Dock minskar den snabbt i omfattning. Landet är rikt på naturresurser såsom guld och andra metaller, timmer och fisk.

Trots detta lever större delen av landets befolkning på lite drygt 6 miljoner invånare i extrem fattigdom. Där finns vår samarbetskyrka Moravakyrkan och en svensk missionärsfamilj.

Majoriteten av Moravakyrkans församlingar finns på landsbygden på den karibiska kusten och lever i mycket utsatta situationer. Pastorn är oftast den självklara ledaren för hela byn och när kyrkan talar lyssnar de flesta.

Därför är det strategiskt att stödja den teologiska utbildningen för pastorer och ledare inom kyrkan och också olika sociala utvecklingsinsatser. En särskild satsning görs nu på ”pastorer för rättigheter” som bor och arbetar i ett område hårt utsatt för land-grabbing.

Mer information

Equmeniakyrkan, Moravakyrkan i Nicaragua och dess Institut för Social Utveckling har ett nära samarbete med fokus på:

  • teologisk utbildning av pastorer och ledare
  • utvecklingssamarbete
  • pastorer för rättigheter
  • organisationsutveckling

Moravakyrkan i Nicaragua har en mycket stark ställning på landets karibiska kust och ofta är den lokala församlingspastorn en av de självklara ledarna i samhällena.

Kyrkan har drygt 90 000 medlemmar i fler än 230 församlingar. Cirka 10 av dessa finns i och runt landets huvudstad. Resten finns på den karibiska kusten. De flesta medlemmarna tillhör de etniska grupperna miskito, mayangna, garifuna, rama och kreoler.

Kyrkan har sitt ursprung i Brödramissionen från Herrnhut i Tyskland och kom till Nicaraguas östkust 1849. I början av 1990-talet påbörjades samarbetet mellan dåvarande Svenska Missionskyrkan och Moravakyrkan i Nicaragua.

Ända sedan starten har Moravakyrkan bidragit till samhällsutvecklingen. Nu gör man det genom Moravakyrkans institut för social utveckling (Asociación Instituto de Desarrollo Social de la Iglesia Morava – ADSIM).

Samarbetet mellan Nicaragua och Sverige har haft fokus på:

  • teologisk utbildning av pastorer och ledare
  • organisationsutveckling och strategisk planering inom kyrkan
  • utvecklingssamarbete (hållbart jordbruk, byutveckling, hiv/aids, kapacitetsuppbyggnad av lokala ledare med betoning på kvinnor)
  • humanitärt katastrofarbete

Kontaktperson

Ulrica Morazan

Ulrika Morazán

Biträdande chef, internationella enheten, samordnare Latinamerika

08-580 031 45

ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se