Barn med ett kors i Pakistan

Pakistan

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Islamiska Republiken Pakistan är världens sjätte folkrikaste land och ett av de minst utvecklade länderna i Asien.

Landet bildades 1947, efter brittiska kolonialtiden, för att ge ett eget land till Indiens muslimer.

Landets korta historia präglas av politiska maktstrider och militärkupper. Demokratin har dock vuxit sig starkare senaste åren.

Omkring 97 procent av befolkningen är muslimer. Övriga 3 procent definieras som religiösa minoriteter och består bl.a. av hinduer, kristna, sikher och ahmadiyya.

Under årtionden har landets ledare stiftat lagar och styrt landet på ett sådant sätt att de religiösa minoriteterna blivit andra klassens medborgare. Landet utmanas av religiös extremism med bland annat terrorattacker som skapar oro i hela landet.

De kristna är extra utsatta och flera attacker har skett mot deras skolor och kyrkor.

Mer information

Equmeniakyrkan har framförallt två samarbetspartners i Pakistan; Church of Pakistan och Christian Study Center. Gent emot dessa organisationer har vi också ett nära samarbete med Svenska Kyrkan genom den så kallade Pakistangruppen. Under början av 00-talet bidrog vi även till skapandet av kvinnocentret,Talitha Kumi Welfare Society, som är en organisation med nära koppling till Church of Pakistans stiftet i Rawind.

Historiskt har Equmeniakyrkan, tidigare Missionskyrkan, bland annat varit med och bidragit till att starta en grundskola i Lahore, samt att ge stöd till ett antal landsbygdsskolor och kyrkor. Sedan några år tillbaka  fokuseras stödet till Church of Pakistans på att upparbeta och utveckla en central administration. Vi har också kontakt med Rawind stift i och med att Kronoparkskyrkan i Karlstad stödjer arbeten där, se nedan. För kristna pakistanier är det extra viktigt att känna stöd från kristna utanför landet när många lever i en utsatt situation. Flera utbytesresor har tidigare ägt rum mellan Rawind stift och svenska församlingar dock sker det inget utbyte just nu då det för närvarande är svårt att få visum till Pakistan samt att det är oroligheter i landet vilket gör att folk avstår från att resa.

Genom insamlade medel stödjer vi arbetet på Talitha Kumi att ge rättshjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor, samt ge fattiga kvinnor möjlighet till självförsörjning. Dess utom förmedlar vi insamlade medel från Kronoparkskyrkan i Karlstad till ”Dar-Ul-Mussarat, Lahore centre for mentaly challenged Children” och Christian religious Education Center.  

Tillsammans med Christian Study Center stödjer Equmeniakyrkan ett arbete för att minska konflikter mellan religiösa grupper och att lyfta minoritets rättigheter. Detta sker genom ett Sida-finansierat projekt. Christian Study Centre sammanför och utbildar strategiska grupper i Pakistan (organisationer, religiösa ledare, journalister m.fl) 2020-2022 stödjer Equmeniakyrkan ett projekt vid namn; Building Bridges among the Communities through Human Rights, Interfaith Harmony and Peacebuilding”.

Church of Pakistan bildades 1970 efter en sammanslagning av fyra samfund; Anglikanska kyrkan, Metodistkyrkan, Lutherska kyrkan samt skotska Presbyterianska kyrkan. Samfundet består av åtta relativt autonoma stift där vår relation genom åren särskilt koncentrerats till Raiwind stift – ett område kring storstaden Lahore. Totalt är omkring 350 000 medlemmar anslutna till samfundet, vilket gör det till det näst största protestantiska samfundet i Pakistan efter presbyterianska kyrkan. Samfundsledare är för närvarande biskop Humphrey Peters, även biskop för Peshawar stift. Kyrkan arbetar med traditionella områden såsom pastoralt arbete, sjukvård och utbildning, men har också ett starkt fokus på kvinnors situation, mänskliga rättigheter, fredsbyggande och ungdomsarbete. Just nu är man inne i en process att stärka den nationella kyrkan för att på så vis kunna vara en starkare röst i samhället.

Christian Study Center  Detta är en ekumenisk organisation som arbetar inom tre områden: Att stärka Pakistans kyrkor att verka i en muslimsk kontext,  att bedriva forskning kring kristendom och islam och hur de relaterar till varandra, samt att bidra till dialog och kunskap i hur man lever sida vid sida religiösa grupper emellan i Pakistan. Som strategi arbetar man med påverkansarbete och utbildning på flera nivåer i samhället och stärker bl.a. lokala frivilligorganisationer och strategiska grupper så de kan jobba vidare med fredsfrågor i sin kontext.

Talitha Kumi Welfare Center Talitha Kumi startade 2001 med stöd från Missionskyrkan och Svenska Kyrkan och har sedan dess arbetat med att ge stöd till kvinnor. Centret, som är nära kopplat till Church of Pakistan, ligger i Lahore i ett fattigt område med majoriteten kristna och är nu en av Equmeniakyrkans samarbetspartners. Här ges juridiskt stöd och samtalsstöd och de bedriver utbildning av barnmorskor, sömmerskor och frisörer/kosmetologer.

Kontaktperson