Fotbollstjejer Kongo-Brazzaville

Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville)

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Läs mer om gåvor

Kongo Brazzaville ligger i hjärtat av det som en gång i tiden var det mäktiga Kongoriket. År 1909 kom de första svenska missionärerna hit från dåvarande Svenska Missionsförbundet. Arbetet skedde i samarbete med hövdingar i området. Missionsstationer grundades och i dag finns en stor nationell kyrka över hela landet.

Evangeliska Kyrkan i Kongo (EEC), har över 200 000 medlemmar och 15% av befolkningen säger sig höra till den Evangeliska Kyrkan, dvs. närmare 700.000 människor. Redan från början var evangelisation, socialt arbete, utbildning och hälsovård självklara delar i arbetet och är det än idag.

Idag fortsätter Equmeniakyrkan i Sverige ett nära samarbete med EEC. I augusti 2016 hade EEC en kyrkokonferens då de valde nya ledare. Kyrkoledaren heter Alain Bakoua.

Det finns missionärer och volontärer på plats. Från och med hösten 2018 arbetar Mamy och Ruth Raharimanantsoa samt Anne och Carl Sundberg som missionärer – Mamy och Carl som lärare i teologi på protestantiska universitetet, Anne som direktor för ASUdh som hanterar humanitära projekt och krishantering och Ruth med bibelöversättning. Ruth arbetar dock inte för Equmeniakyrkan utan för Wycliffe Bible translators.

Dessutom har vi idrottsvolontärer som hjälper till på Gothia idrottsskola i Brazzaville. På grund av coronapandemin görs ett uppehåll med volontärer under 2020 och 2021.

Mer information

Equmeniakyrkan vill tillsammans med systerkyrkorna i de båda Kongostaterna arbeta för att förbättra hälsa- och sjukvården i de båda länderna. Situationen är allvarlig men med en fungerande sjukvård skulle många som idag dör kunna botas. Länderna avsätter inte tillräckligt med resurser till sjukvården. Därför behövs vårt stöd och vår hjälp.

Hälsosituationen är bättre än i grannlandet Kongo Kinshasa men inte bra. För sjukvården avsätter staten 101 USD/år jämfört med 4315 USD/år i Sverige. Ett stort problem för den Evangeliska kyrkans sjukvård är att all förlossning på landsbygdens vårdcentraler utförs av outbildade kvinnor. Dessutom kommer många sjukvårdare att gå i pension de närmaste åren. Detta här är en stor utmaning för Evangeliska Kyrkan som söker vår hjälp i detta viktiga arbete.

Även om Kongo-Brazzaville befinner sig långt ned på den internationella skalan när det gäller standarden på landets hälso- och sjukvård har vissa förbättringar skett de senaste åren i takt med att landets ekonomi förbättrats.

Internationella satsningar för att hejda malaria, tuberkulos och HIV har bidragit liksom vaccinationskampanjer bland barnen. Akut kejsarsnitt är numera kostnadsfritt om det sker vid ett godkänt sjukhus och den förväntade livslängden har ökat till 60 år vilket framför allt kan tillskrivas en minskande barnadödlighet, särskilt spädbarnsdödlighet.

Fortfarande satsar dock regeringen endast 59 USD per invånare på hälso- och sjukvård. Den sjuke måste betala för sin vård, något socialförsäkringssystem som i vissa andra afrikanska länder, finns ännu inte. Kyrkornas sjukvård är ofta enda alternativet för den som inga pengar har.

Mamy och Ruth Raharimanantsoa. Mamy undervisar på teologiska fakulteten och även som konsult kopplat till bibelöversättning. Ruth är utsänd av Wycliffe i England (Folk och Språk) och jobbar med bibelöversättning och alfabetisering.

Ann och Carl Sundberg. Carl undervisar teologi vid teologiska fakulteten och pastorsutbildningen. Ann arbetar bl.a. med ASUdh, en organisation som Equmeniakyrkan har tillsammans med Norska Missionskyrkan och kyrkan i Kongo för bistånd och humanitära projekt.

Kontaktperson