Romska kvinnor i kyrkan

Romer i Östra Europa

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Romerna är en befolkningsgrupp som på många sätt diskrimineras i sina hemländer. De har svårt att få jobb, och barnen diskrimineras ofta i skolan.

Många kyrkor och organisationer i östra Europa har länge arbetat för att hjälpa utsatta romer.

Equmeniakyrkan stödjer olika projekt i flera länder.

Det handlar om socialt stöd, undervisning för barn och vuxna, fritidsverksamhet för barn, föräldrarådgivning med mera.

Baptistunionen, som har ett stort antal romska medlemmar, har länge arbetat för att hjälpa utsatta romer. Det handlar om socialt stöd, undervisning för barn och vuxna, fritidsverksamhet för barn, föräldrarådgivning med mera.

Pågående projekt

Se alla internationella projekt

Mer information

Equmeniakyrkan finns med och finansierar ett flertal projekt i organisationen Projekt Ruth i Bukarest, Rumänien, men vi har även stöttat arbetet bland Romer i andra länder i regionen.

I den allra fattigaste delen av Bukarest ligger en skola med ca 200 elever. Den drivs av Project Ruth och riktar sig till de allra fattigaste och mest utsatta barnen i samhället. Denna skola drivs helt utan bidrag från den Rumänska staten men gör ett fantastiskt arbete genom att ge utbildning åt barn som aldrig hade kunnat gå i skola utan detta projekt. Ruth projektet har ett helhetsgrepp och man jobbar med utbildning, sjukvård samt föräldrautbildning samtidigt. 

Equmeniakyrkan har under några år stått för kostnaden för ”förskolan”. Då många av de romska barnen inte har de grundläggande kunskaperna som krävs för att börja i skolan vid sju års ålder, så får de här chansen att få gå i förskola.

Under denna förskola lär man sig att sitta på en stol och lyssna. Man lär sig använda en penna och ett papper. Dessutom lär man sig sådana grundläggande kunskaper som namn på färger etc. många av de romska barnen får genom denna förskola möjligheten att klara av skolgången när man blir sju år.

Utöver detta är vi med och stöttar olika projekt utifrån olika behov från år till år. Just i år var behovet stort för stöd till ett projekt för att hjälpa ungdomar att stanna kvar i skolan, samt stöd för ett program för elever med behov av specialpedagogik.

Dessutom har Equmeniakyrkan stöttat Ruth-projektets ledar-/pastorsutbildning. Denna utbildning heter ”Gipsy Smith School” och är en utbildning för de romska pastorerna och ledarna i landet. Lärare från Sverige har undervisat på skolan och utbildningen är viktigt då de romska pastorerna och ledarna har stort inflytande över många människor och kan vara nyckelpersoner i att göra situationen bättre för det romska folket. 

Equmeniakyrkan samarbetar med Baptistsamfundet som bedriver arbete med utsatta romer. 

Projekt Rut i huvudstaden Bukarest. Det handlar om en skola för romska barn, hälsoarbete med en liten klinik, rådgivning och vuxenutbildning för att hjälpa människorna att kunna försörja sig. Till exempel lär sig kvinnor att sy och sälja sina arbeten.

Kontaktperson

Cecilie BS Larsen

Cecilie BS Larsen

Samordnare Euroasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se