Grupp människor som skrattar och vinkar

Ryssland

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

”Man kan ta hela USA och lägga in det mitt i Sibirien; sedan kan man ta Alaska och alla länder i Europa med undantag av Ryssland och lägga in dem i området runt omkring… då har man fortfarande 780 000 kvadratkilometer kvar av sibiriskt territorium.”

Så beskrev den amerikanska journalisten George Kennan Ryssland 1891. Ett land som i sin helhet består av många fler områden än Sibirien och som är ett gigantiskt land.

Det innebär också att skillnaderna är stora mellan olika platser i landet och kyrkornas situation ser därför väldigt olika ut. Equmeniakyrkans arbete i Ryssland är mångfacetterat.

Den aktuella situationen i Ryssland i dagsläget gör ett samarbete svårt. Dock fortsätter kontakt och samtal med, samt bön för och med kyrkor fortfarande.

Mer information

På grund av den rådande situationen i landet är detta arbete vilande!

I Ryssland arbetar Equmeniakyrkan i vanliga fall med:

  • Besöka och uppmuntra församlingar i deras arbete. Vår närvaro och gemenskapen betyder mycket för dem vi besöker.
  • Utbildning av missionärer och församlingsplanterare.
  • Genom business coaching stöttar vi före detta narkomaner och alkoholister i nystartade företag. Ett stort problem är det utbredda beroendet av alkohol och narkotika. Många rehabiliteringscenter har anknytning till en kyrka.
  • Ett nytt utbytesprojekt mellan våra ungdomsledare är Engelskaläger. Ungdomar från Sverige samarbetar med ungdomar från Ryssland om ett läger där ryska barn får träna engelska på dagarna, medan de på eftermiddagarna får höra om bibelns budskap. Det är dagläger, där barnen bor hemma men kommer till kyrkan på dagarna för undervisning, lek och gemenskap. Projektet genomfördes första gången sommaren 2018 på två platser, 2019 satsar vi på fyra läger. Ta kontakt vid intresse!

Mentorskap

År 2010 startade Equmeniakyrkan tillsammans med vår samarbetspartner i Sverlovskområden projektet Business Coaching (som då hette Business Incubator) för att utveckla ett kristet småföretagarnätverk i Asbest.

Förhoppningen var att pilotprojektet skulle ge ringar på vattnet och spridas till andra städer och regioner i Ryssland och nya eller blivande småföretagare få hjälp av svenska företagare som agerar mentorer.

Tanken är att de inte bara lär sig företagsamhet, utan också får lära sig att samarbeta och stödja varandra och arbeta på ett etiskt bra sätt.

Nu har flera grupp gått igenom programmet och fler grupper startat. Med erfarenheterna från de första gruppen har programmet förbättras.

Programmet genomförs i samarbete med svenska företagare och finansieras genom sponsring.

Ryssland är ett av de länder där Equmeniakyrkan genom bildarsamfundet Svenska Missionskyrkan funnits längst. Sedan 1990 finns ett samarbete med den evangeliska kyrkan (Russian Church of Christians of Evangelical Faith, RCCEF) särskilt i södra Uralregionen (Ekaterinburg och Asbest) men också i Omsk, Novosibirsk, Ryazan och Kaliningrad.

I delrepubliken Bashkortistan som har en muslims majoritet bor förutom ryssar ett antal andra folk, bland annat basjkirer och marier. Det finns få församlingar i området men vi har regelbundna kontakter flera mycket små församlingar som samlas i hem.

Kristendomen kom till det slaviska området efter 860, då kyrkan i Konstantinopel sände bröderna Kyrillos och Methodios som missionärer till området. De lyckades bl.a. vinna fursten Vladimir i Kiev.

De utarbetade också ett alfabet, som utgör grunden för dagens kyrilliska skrift. Med tiden kom den rysk-ortodoxa kyrkan att dominera i Ryssland.

Efter reformationen slog protestantiska kyrkor rot i landet, redan under 15-1600-talet, tack vara invandrare från väst som etablerade sig i Ryssland. Framför allt lutheraner blev en ganska stor grupp innan 1917. De första baptistiska församlingar kom under 1800-talets andra hälft.

Svenska Missionsförbundet skickade redan 1880 två missionärer (Högberg och Höijer) till St Petersburg. Två år senare reste Wilhelm Sarwe till till ett område i södra Uralbergen, nuvarande Bashkortostan, där det fanns en del svenskar. Men han kom också att arbeta bland bashkirerna. Sedan flyttade han sin verksamhet till Kaukasusområdet. Förutom svenskar fanns lokala missionärer med i bilden.

Två andra missionärer (A.E. Karlsson och F. Hammarstedt) verkade från 1883 i området runt Arkangelsk, där man inriktade sig både på sjömän och ryssar, men även försökte etablera ett arbete bland de nomadiska nentserna. Myndigheterna satt stopp för deras arbete redan 1886.

Revolutionen

I samband med första världskriget och den ryska revolutionen tvingades SMF:s missionärer lämna Ryssland. kontakterna upphörde såväl med nuvarande Ryssland som med verksamheten i Kaukasus, som hade sitt centrum i nuvarande Georgien.

De två samfund som hade grundats (i Kaukasus och i Ingermanland) upphörde. Under Sovjettiden utsattes alla kristna för svåra förföljelser. Mission var inte möjligt.

Nya kontakter

Efter 1990 blev det åter igen möjligt att besöka landet. Bland dem som besökte landet kan särskilt Jan Eriksson nämnas. Han etablerade många kontakter, bl.a. med ledningen i Russian Church of Christians of Evangelical Faith (”Pingstunionen”).

Flera församlingar skaffade sig också vänförsamlingar i landet, både inom RCCEF och inom den ryska baptiströrelsen. kontakter som ligger till grund för vårt nuvarande samarbete i Ryssland.

Kontaktperson

Cecilie BS Larsen

Samordnare Eurasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se