Närbild på ett fruktträd

Spanien

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Känner du till det andra Spanien? Det där som inte är varma stränder på dagarna och billiga barer på kvällarna?

Spanien är ett land med en mångfald av kultur och historia, med murar från romartiden då dyrkandet av gudinnan Ceres var framträdande, som sedan byttes ut med dyrkandet av jungfru Maria när kristendomen kom med katolska helgon på 600-talet. Från 700-talet syns fortfarande muslimska vakttorn på höjderna, och språket präglas av arabiska influenser både i ortsnamn och i dagliga talesätt.

Spanien är ett land med 47 miljoner invånare, och som om möjligt är ännu mer sekulariserad än vårt Sverige. På många vis har vi mycket gemensamt, inte bara graden av sekularisering, men även de stora utmaningarna som gäller att kunna inkludera och integrera alla nyanlända. Kombinationen av sekularisering och stor invandring skapar även stora utmaningar, men också möjligheter, i att dela tro och bygga förtroendefulla relationer och möten med människor av annan tro.  

Hur möter vi alla dessa människor, både här och där?  Hur skapar vi mötesplatser och välkomnar nya till våra kyrkor? Många längtar efter gemenskap, att få lära känna människor i nya landet, få och ett sammanhang där man kan känna sig hemma och få mötas av vänskap.  

Vi sitter och funderar över detta på ett spanskt café då ordet ”Templo” lyser mot oss på kaffeskålen. Och det slår oss: Är det där, i samtalet på caféerna, både där i Spanien och här i Sverige som nya kyrkor kan börja byggas…?

Vill du vara med och dela det glada budskapet i södra Europa? Hör av er, så berättar vi mer!

Aktuella projekt

Proyecto Siembra – Såningsprojektet

Vår samarbetspartner i Spanien är Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España – FIEIDE, FIEIDE är mån om missionsarbetet i det egna landet och under…

Vår samarbetspartner i Spanien är Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España – FIEIDE.

FIEIDE är mån om missionsarbetet i det egna landet och under början av 2000-talet har över hälften av alla församlingarna vuxit. De som inte gör det vill man på något sätt hjälpa.

FIEIDE har ett antal ”missionspunkter”, platser där man har startat verksamhet som så småningom kan bli en ny församling.

Idag pågår församlingsplanteringar bl.a. i Toledo-regionen, där det finns mycket få församlingar. Utifrån en församling i den största staden i området, Talavera de la Reina, jobbar man på flera platser.

Equmeniakyrkan är med och stöttar arbetet med församlingsutveckling i detta område.

Vänförsamlingar

Det finns idag vänförsamlingskontakter mellan Altea/Benidorm och Nimbuskyrkan på Öckerö, som lett fram till utveckling av arbetet, inte minst i Altea. Även Kortedalakyrkan i Göteborg har varit involverade i denna kontakt.

Flera församlingar i en krets på Tjörn har sedan ett antal år haft en intensiv kontakt med en församling i Cunit, som ligger mitt mellan Barcelona och Tarragona. Det har lett till ömsesidig uppmuntran.

Det finns idag en stark önskan från vår samarbetskyrka FIEIDE att involvera flera församlingar i sådana kontakter. Närmast önskar man knyta svenska församlingar till arbetet i just Toledo-regionen sydväst om Madrid, där vi stöttar arbetet med församlingsutveckling.

Resurser och boktips

”Varför Spanien” – bok som inspirerar till mission i Spanien.

”Maria Jose – Vart tog du vägen” – bok om invandringen från Ecuador och Latinamerika och vad som hände under projektet ”De Kringspridda”

Kontakta Equmeniakyrkans Internationella Enhet för att få tillgång till dessa böcker och andra resurser.

Vår samarbetspartner i Spanien är Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España – FIEIDE. 

Fieide är ett litet samfund som 2020 hade lite drygt 5000 medlemmar fördelat över ett 70-tal församlingar. De flesta församlingar är små. Men man är mån om att vilja växa.

Fokus i samfundet ligger på församlingsplantering och församlingsutveckling. Medarbetare både från Spanien, Sverige och Latinamerika är involverade i detta arbete och det finns avtal mellan FIEIDE, Equmeniakyrkan och Förbundskyrkan – IPEE i Ecuador om detta.

Men det finns även ett stort antal missionärer från andra Europeiska länder, från USA och från andra länder i Latinamerika som arbetar tillsammans med FIEIDE.

Kristendomen kom till Spanien mycket tidigt. Enligt traditionen kom Paulus med evangeliet till staden Tarragona som då hette Taraco och var huvudstad i den Romerska provisen Hispania.

När ”morerna” d.v.s. muslimer erövrade Spanien söderifrån från Nordafrika ledde det till starka spänningar mellan en stor judisk befolkning och kristna som redan etablerat sig i landet, men under en period kunde dock muslimer, judar och kristna fredligt leva tillsammans. Detta varade fram till ungefär år 1492, då både judar och muslimer blev beordrade att antingen konvertera eller lämna landet.

Under den större delen av sin historia har katolicismen varit mycket stark i landet och efter reformationen var det svårt för protestantiska grupper att arbeta och växa i landet.

Under modern tid har inbördeskriget 1936-1939 orsakat mycket lidande och under Francos diktatoriska ledning gynnades den katolska kyrkan medan protestanter led under hårt förtryck. Protestantiska församlingar och pastorer fick från 50-talet viss stöd från utlandet, bl.a. av European Christian Mission International som Equmeniakyrkan också samarbetar med.

Efter Francos död infördes en konstitutionell monarki och formellt full religionsfrihet, men evangeliska kyrkor har varit och är fortfarande små. Stöd ges av systerkyrkor och missionärer från många andra länder.

1957 bildades FIEIDE, den Spanska Federationen av Fria evangeliska församlingar. Det som tidigare hette Svenska Missionsförbundet och blev en del av Equmeniakyrkan, mötte FIEIDE bl.a. genom International Federation of Free evangelical Churches – IFFEC.

Under 2000-talet intensifierades samarbetet mellan Equmeniakyrkan och FIEIDE bl.a. genom projektet Los Esparcidos som drevs i tillsammans med Förbundskyrkan i Ecuador. Ett samarbetsavtal finns med FIEIDE och flera missionärer utsändes från Sverige till Spanien.

Migration har påverkat Spanien och även kyrkan där mycket under lång tid. Upp emot en miljon ecuadorianer kom till Spanien från slutet av 1990-talet och under det första decenniet av 2000-talet. Stora grupper kom även från andra länder i Latinamerika. I samråd mellan FIEIDE, Förbundskyrkan i Ecuador och SMK arbetade två missionärspar, ett från Ecuador och ett från Sverige med projektet ”Los Esparcidos” (De Kringspridda). Arbetet har dokumenterats i boken ”Vart tog du vägen, Maria José?”, som kan förmedlas genom Internationella Enheten på Equmeniakyrkan

Dessa missionärer arbetade under samma tid med att utveckla församlingar. Det ena paret i samarbete med familjen Geppert som ursprungligen kom från Tyskland och hade placering i Sueca söder om Valencia. Tillsammans byggde de vidare på församlingen i staden Cullera. Det andra missionärsparet bodde i Altea norr om Alicante och var med i utvecklingen av församlingarna där och i Benidorm.

Resor företogs efter hela den spanska medelhavskusten och även i inlandet, med besök i många församlingar.

Invandrare och flyktingar

När den ekonomiska krisen kom runt 2008 blev invandrargrupperna väldigt utsatta. Många förlorade sina arbeten och försörjning. Somliga återvände, men många försökte hålla sig kvar i Spanien, inte minst med tanke på barnen som vuxit upp i landet och rotat sig där.

Även om språket inte är ett problem har många från Latinamerika svårt att hitta sin plats i samhället. Det finns en stor social klyfta.

I en del församlingar finns ännu en stark vilja att arbeta bland invandrare och flyktingar. Idag kommer många från Venezuela på grund av krisen där. Ett trevande försök har också gjorts att öppna vägar för flyktingar från Mellanöstern som inte får asyl i Sverige eller andra länder i Europa att komma till Spanien.

Medarbetare

Redan i slutet av 1800-talet fanns missionärer från Svenska Baptistsamfundet i Spanien. Efter att ha kommit in via Galicien verkade de i Valencia-området och i Barcelona. Ett teologiskt seminarium startades och en stark församlingsutveckling ägde rum. Ett baptistsamfund från USA tog senare över denna verksamhet, men det är intressant att ett av bildarsamfunden i Equmeniakyrkan hade en koppling till Spanien så tidigt.

Sedan gick det ända fram till 2007 innan missionärer från vår kyrka på nytt kom på plats i och med Lisbeth och Krister Gunnarsson. De ledde först en lärjungaskola Apg29, och från 2008 arbetade med ”De Kringspridda” och fortsatte med församlingsutveckling fram till slutet av 2010. Krister och Lisbeth har sedan 2011 bott i Sverige men Krister har gjort många resor till Spanien varje år fram till pensionering 2019 och varit verksam i församlingsutveckling på olika platser.

Pastorsparet Raúl och Janet, som ansvarar för arbetet i Altea och Benidorm, är delvis underhållna från Sverige och har blivit kända i flera församlingar här.

Vid flera tillfällen har korttidsarbetare och volontärer också funnits i Badalona, Barcelona, Cullera vid Valencia och Altea norr om Alicante. Bland annat ett Att Våga Tro-team

I anslutning till utvecklingen av lärjungaskolorna Apg29 har medarbetare från Sverige varit utsända till Spanien under kortare tid.

Kontaktperson

Cecilie BS Larsen

Samordnare Eurasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se