Näärbild på ett fruktträd

Spanien

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Vår samarbetspartner i Spanien är Federación des Iglesias Evangélicas Independientes de España (Fieide). FIEIDE är mån om missionsarbetet i det egna landet. Mellan 2002 och 2012 har över hälften av alla församlingarna vuxit.

De som inte gjort det vill man på något sätt hjälpa vidare. Fieide har ett antal missionspunkter, platser där man har verksamhet som så småningom kan bli en ny församling.

Upp emot en miljon ecuadorianer fanns i Spanien för några år sedan. Man ville på något sätt ta hand om sina landsmän i Spanien.

I samråd beslutades att sända två missionärspar till landet, ett från Ecuador (i ett samarbete mellan Ecuadors Iglesia del Pacto, Fieide och SMK) och ett från Sverige, som skulle arbeta med projektet Los Esparcidos (”de kringspridda”).

Pågående projekt

Se alla internationella projekt

Mer information

FIEIDE är mån om missionsarbetet i det egna landet. Mellan 2002 och 2012 har över hälften av alla församlingarna vuxit. De som inte gjort det vill man på något sätt hjälpa vidare. Fieide har ett antal missionspunkter, platser där man har verksamhet som så småningom kan bli en ny församling.

En av dessa är Cullera, inte så långt ifrån moderförsamlingen i Valencia. Här bor och verkar familjen Nicolalde, våra missionärer tillsammans med kyrkan i Ecuador. Vid sidan av arbetet med Los Esparcidos har de under flera år arbetat med att utveckla den blivande församlingen här. De samarbetar med familjen Geppert, som ursprungligen kommmer från Tyskland och som bor i en närbelägen by.

Även på andra platser pågår församlingsplanteringar, t ex i Toledo-regionen, där det finns mycket få församlingar. Utifrån en församling jobbar man i flera platser.

De Kringspridda

Vid något tillfälle fanns det uppemot en miljon ecuadorianer i Spanien. När den ekonomiska krisen kom blev denna grupp väldigt utsatt. Många förlorade sina arbeten och försörjning.

Även om språket inte är ett problem har många från Latinamerika svårt att hitta sin plats i samhället. Det finns en stor social klyfta. Även i församlingarna fanns inte riktigt den vision att man ville göra någonting för invandrarna. Det ledde till starten av get gemensamma projektet Los Esparcidos, där både IPEE och FIEIDE är med. Under några år arbetade Krister och Lisbeth Gunnarsson i Spanien, med bas i Altea. Numera arbetar Krister från Sverige. Ungefär samtidigt kom det ecuadorianska missionärsparet Nicolalde till Cullera i Spanien för att arbeta med samma projekt fram till 2014.

Projektet som helhet kommer under året att utvärderas av de tre kyrkorna tillsammans.

Vår samarbetspartner i Spanien är Federación des Iglesias Evangélicas Independientes de España (Fieide). Vår relation med Fieide daterar från Fieides begynnelse på sen femtiotal. Där möttes SMK och Fieide inom ramen för IFFEC.

Fieide är ett litet samfund, med lite under 5000 medlemmar fördelat över 69 församlingar (2010). De flesta församlingar är små. Men man är mån om att vilja växa. Mellan 2002 och 2012 växte över hälften av alla församlingar. Man vill satsa på församlingsplantering och utveckling.

Arbetet våra utplacerade missionärer gör i Spanien är av en sådan karaktär att vi inte kan skriva om det på hemsidan. Kontakta Eurasiensamordnaren för mer information.

Kristendomen kom till Spanien mycket tidigt. Enligt traditionen var det Paulus som kom med evangeliet till Taragona. Under den större delen av sin historia har katolicismen varit mycket stark i landet. Men under en period kunde muslimer, judar och kristna fredligt leva tillsammans. År 1492 blev både judar och muslimer beordrade att antingen konvertera eller lämna landet. Efter reformationen var det svårt för protestantiska grupper.

Under modern tid orsakade inbördeskriget 1936-39 mycket lidande. Under Francos diktatorskap gynnades den katolska kyrkan, men protestanter led under hårt förtryck. Protestantiska församlingar och pastorer fick från 50-talet viss stöd från utlandet, bl.a. av European Christian Mission International som Gemensam Framtid samarbetar med.

Efter Francos död infördes en konstitutionell monarki och full religionsfrihet. Evangeliska kyrkor var och är små får fortfarande stöd av utländska systerkyrkor och missioner.

1957 bildades Fieide, den Spanska Federationen av Fria evangeliska församlingar. Dåvarande Missionsförbundet mötte Fieide bl.a. genom IFFEC. Under 2000-talet intensifierades samarbetet bl.a. genom projektet Los Esparcidos tillsammans med både Fieide och Förbundskyrkan i Ecuador. Numera finns ett samarbetsavtal med Fieide.

Kontaktperson

Cecilie BS Larsen

Cecilie BS Larsen

Samordnare Euroasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se