Utsikt över öppet landskap och berg i Alaska

USA

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Equmeniakyrkan har samarbete med två samfund i USA: Evangelical Covenant Church och United Methodist Church.

På 1800-talet utvandrade många svenskar till USA. En del av dem skapade ett samfund liknande Svenska Missionsförbundet, Amerikanska missionsförbundet som blev Evangelical Covenant Church. Det blev ett samfund för svensktalande från början. 

1887 startade SMF mission i Alaska. Axel E. Karlsson skickades till Unalakleet, en by vid Beringsundet som då var en inupiaq by.

Axel Karlsson byggde sig en enkel bostad i byn, välkomnades och beskyddades av hövdingen Nashalook. Karlsson hade fördelen att kunna ryska, det visade sig användbart, eftersom Alaska varit ryskt territorium fram till 1867.

Från Unalakleet spred sig missionen till närliggande byar. Redan 1889 lämnades Alaskamissionen över till Amerikanske missionsförbundet.

Mer information

Evangelical Covenant Church (ECC)

Equmeniakyrkan har ett mångfacetterat samarbete med ECC. Samarbetet finns i flera länder där båda kyrkorna har kontakter och samarbetar med samma partner. Till exempel Indien och Ryssland, men fler exempel finns.

Det finns också ett samarbete i Sverige. ECC har för närvarande tre missionärsfamiljer i Sverige. Familjen Egging i Sösdala, som arbetar tillsammans med Equmeniakyrkan i Ryssland men också i region Syd. Familjen Abramson, också i Sösdala, som arbetar med ungdomar. Och familjen Swanson i Malmö, som inriktar sig framför allt på invandrare.

Det finns också ett samarbete mellan Enskilda högskolan i Stockholm och ECC:s North Park University i Chicago.

Evangelical Covenant Church är sprungen ur det av svenskarna grundade Amerikanska missionsförbundet och finns idag i USA och Kanada. Idag är det inte längre ett \”svenskt\” samfund.

United Methodist Church (UMC)

UMC är ett internationellt samfund som finns i många länder, men som har sitt säte i USA och är också störst i det landet. Ett av Equmeniakyrkans bildarsamfund, Metodistkyrkan i Sverige, var en del av UMC. Equmeniakyrkan är idag affilierad med UMC och finns därför representerad i till exempel UMC:s generalkonferens. 

Text om Missionärer

Kontaktperson

Ulrica Morazan

Ulrika Morazán

Biträdande chef, internationella enheten, samordnare Latinamerika

08-580 031 45

ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se