Jordglob, pengar och telefon på ett bord

Våra missionärer

Missionärer utgör en strategiskt viktig del av vår internationella mission.

Även om det inte är motiverat idag att skicka ut en stor mängd missionärer för att göra arbete som våra samarbetskyrkor kan göra själva, så finns det ett tydligt behov av ett antal missionärer som vi sänder till våra samarbetsländer. Likaså är det också viktigt med missionärer från andra till Equmeniakyrkan.

Missionärer

Andrea Hermansson

Andrea Hermansson

Missionär i Ecuador

andrea.hermansson@equmeniakyrkan.se

Clara Kiese

Missionär i Kongo Kinshasa

clara.kiese@equmeniakyrkan.se

Gunilla Eliasson

Gunilla Eliasson

Missionär i Ecuador

gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Gunilla Bun

Missionär i Thailand

gunilla.bun@equmeniakyrkan.se

Hervé Kiese

Missionär i Kongo Kinshasa

herve.kiese@equmeniakyrkan.se

Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se

Julia Lindgren

Missionär i Kongo Brazzaville

julia.lindgren@equmeniakyrkan.se

Mamy Raharimanantsoa

Mamy Raharimanantsoa

Missionär i Kongo Brazzaville

mamy.raharimanantsoa@equmeniakyrkan.se

Petter Hermansson

Petter Hermansson

Missionär i Ecuador

petter.hermansson@equmeniakyrkan.se

Tilda Jönsson

Tilda Jönsson

Missionär i Kongo Kinshasa

tilda.jonsson@equmeniakyrkan.se

Veasna Bun

Missionär i Thailand

veasna.bun@equmeniakyrkan.se