Jordglob, pengar och telefon på ett bord

Våra missionärer

Missionärer utgör en strategiskt viktig del av vår internationella mission.

Även om det inte är motiverat idag att skicka ut en stor mängd missionärer för att göra arbete som våra samarbetskyrkor kan göra själva, så finns det ett tydligt behov av ett antal missionärer som vi sänder till våra samarbetsländer. Likaså är det också viktigt med missionärer från andra till Equmeniakyrkan.

Förutom att det kan handla om specifik spetskompetens som kan behövas under en tid är det också missionärerna som förkroppsligar att vi som systerkyrkor hör ihop och utgör en och samma kropp. Det är genom dem vi delar liv på ett alldeles speciellt sätt. Och så bidrar man som missionär, kommande från en annan kultur, med ett annorlunda perspektiv på kyrkans situation och arbete. Det kan vara viktigt för arbetets utveckling.

Missionärer

Gunilla Eliasson

Gunilla Eliasson

Missionär i Ecuador

gunilla.eliasson@equmeniakyrkan.se

Gunilla Bun

Missionär i Thailand

gunilla.bun@equmeniakyrkan.se

Hervé Kiese

Missionär i Kongo Kinshasa

herve.kiese@equmeniakyrkan.se

Johan Lindgren

Johan Lindgren

Direktor för biståndsorg. ASUdh och samordnare Afrika

johan.lindgren@equmeniakyrkan.se

Julia Lindgren

Missionär i Kongo Brazzaville

julia.lindgren@equmeniakyrkan.se

Tilda Jönsson

Tilda Jönsson

Missionär i Kongo Kinshasa

tilda.jonsson@equmeniakyrkan.se

Veasna Bun

Missionär i Thailand

veasna.bun@equmeniakyrkan.se