Engagemang

Klimat och hållbarhet

Equmeniakyrkan tar fram material och anordnar mötesplatser för att dela erfarenheter och agera i påverkansarbete på olika nivåer i samhället. Vi vill fördjupa, utveckla och synliggöra allt det goda arbete för miljö, klimat och hållbarhet som sker runt om i vår kyrka.

Personer och ett barn med en ballong som ser ut som ett jordklot

Equmeniakyrkan har utlyst klimatnödläge

Klimatarbetet har fått större prioritet och arbetet med handlingsplanen pågår. Vi ser att det handlar dels om ett arbete riktat in i organisationens egen verksamhet, dels arbete riktat till församlingar, Equmeniaföreningar och våra samarbetskyrkor för att ge stöd till deras insatser samt dels arbete som kan ske i samverkan med andra organisationer och aktörer.

Verktygslåda i klimatnödläge

Omställningen börjar i församlingen och nu finns en ”verktygslåda” där vi samlar tips och idéer för öka församlingens skapelsevänlighet. Var gärna med och bidra med egna idéer och goda exempel från din församling.

Policy och handlingsplan

Fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld


Planen, liksom Policyn, syftar till att väcka medvetenhet, öka kunskap och tydliggöra Equmeniakyrkans profetiska röst och vilja. Båda dokumenten är styrande för nationell och regional personal samt kan vara vägledande och utgöra inspiration för församlingar och enskilda att utifrån lokala förutsättningar lyfta någon/några av punkterna. Planen tydliggör även en vilja till delande och ömsesidigt lärande i relation till samarbetskyrkor.

Agenda 2030 - ikoner

AGENDA 2030

FN:s globala utvecklingsmål som ger en önskvärd inriktning för världens utveckling för att vi ska bli en hållbarare och bättre värld.

Brobygge

Brobygge är ett nätverk och mötesplats för andlig längtan, befriande dialog och rimligare liv. Brobygge arbetar utifrån tre huvudteman: Hjärtats bön, Mod att förändra och Dialogen. Det är de redskap vi använder för att återknyta. Till Gud, till världen, till varandra. Brobygge pågår.

Kontaktpersoner

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist samt temagrupp klimatnödläge, Brobygge

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se