Brobygge

Brobygge är en del av Equmeniakyrkans utåtriktade arbete. Brobygges arbetssätt är att bygga nätverk och samverka med andra goda krafter. På Brobygges hemsida publiceras texter och undervisning, samt exempel på metodik. Här finns också resurser för arbete med Sinnesrogudstjänster.

  • Brobygge ska främja och föra dialogen kring människan och samhörigheten med skapelsen; en dialog som ska föras med människor från olika sammanhang och i olika sammanhang.
  • Brobygge ska utifrån kristen tradition utforska andliga praktiker (både bön och arbete) som bidrar till fördjupning och hållbara gemenskaper.
  • Brobygge ska vara del av en rörelse för helande och försoning – i en splittrad värld och ett splittrat inre.
  • Brobygge arbetar utifrån tre huvudteman: Hjärtats bön, Mod att förändra och Dialogen. Det är de redskap vi använder för att återknyta – till Gud, till världen, till varandra.

Lena Bergström som är verksamhetsledare för Brobygge medverkar i olika sammanhang med till exempel föredrag, predikan, andlig vägledning. Nya brobyggare är varmt välkomna med i nätverket!

Lena Bergström

Lena Bergström

Evangelist, fokus Klimatnödläge, teologi och andlighet

0703-06 28 02

lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se