Grön kyrka

Grön kyrka ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld.

I Grön kyrka får vi mötas och dela med oss av utmaningar, planer och hopp vi ser i vårt lokala arbete för en hållbar värld.

Nätverket är under uppbyggnad och du kan anmäla din församlings intresse så blir ni kontaktade med mer information.

Läs mer på webbplatsen för Grön kyrka.

Kontaktperson

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Grön kyrka" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.