Trädkronor i solljus

Klimatfasta

Klimatfastan fokuserar på en hållbar livsstil och innebär att under fasteperioden utmana sig själv att i än högre grad avstå från sådant som har negativ klimatpåverkan.

På Klimatfasta.nu finns det predikningar, bibelstudium, andakter och annat material att inspireras av.

Fastan i vårt kyrkoår är den tid då vi förbereder oss för påskens drama, för Jesu död och uppståndelse. Fastan startar på askonsdagen och pågår sedan fram till påskafton.

Avstå är fastans huvudverb. Att avstå från något för att vinna något annat. Det vi avstår från är inte nödvändigtvis något dåligt, men det vi vinner är alltid något bättre. Ofta tänker vi på någon form av restriktioner när det gäller vårt intag av livsmedel. Några väljer att avstå från kött, sötsaker eller njutningsmedel av olika slag. Man kan också avstå från eller begränsa andra vanor som TV-tittande, internetanvändande eller andra nöjen. Ett sätt att avstå är att skänka mer av sin inkomst till organisationer som hjälper nödlidande.

Att fasta är alltid frivilligt och är aldrig ett mål utan alltid ett medel. Det handlar om att våga avstå något, steg för steg, för att vinna något annat. Det behöver inte gå till överdrift. Hellre något litet och länge – för fastan är lång. I vår tid har fler och fler sett ett värde i fasteperioder av olika slag för att göra en förändring i sitt liv eller i sin omgivning. Skall vi ta ansvar för miljön kräver det ett mycket mer långtgående engagemang än fyrtio dagar.

Kontaktperson

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Klimatfasta" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.