Gata i Stockholm

Diakoni och engagemang

Kyrkan i samhället

Tillsammans är vi en resurs för våra medmänniskor

Equmeniakyrkan är på flera sätt engagerade i olika delar av samhället genom en närvaro i allt från universitet och kriminalvård till sjukhus och arbetsliv. Med församlingar och medlemmar finns vi i hela landet – både i städer och på landsbygd. Tillsammans utgör vi en stor och avgörande resurs för vårt samhälle och för våra medmänniskor.

Ensam äldre man på parkbänk

Diakonifokus 2018/2019

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och utlösas av många olika faktorer. Under två år jobbar vi extra mycket för att ge kunskap och inspiration för kyrkornas arbete bland äldre, med fokus på äldres psykiska ohälsa.

Aktuellt om Kyrkan i samhället

Alla nyheter

Kontaktperson

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se