Gata i Stockholm

Diakoni och engagemang

Kyrkan i samhället

Tillsammans är vi en resurs för våra medmänniskor

Equmeniakyrkan är på flera sätt engagerade i olika delar av samhället genom en närvaro i allt från universitet och kriminalvård till sjukhus och arbetsliv. Med församlingar och medlemmar finns vi i hela landet – både i städer och på landsbygd. Tillsammans utgör vi en stor och avgörande resurs för vårt samhälle och för våra medmänniskor.

Aktuellt om Kyrkan i samhället

Alla nyheter

En ensam man vid ett fönster på ett café

Diakonifokus 2020/2021

Kyrkornas gemensamma diakonala tema för åren 2020 och 2021 är ensamhet, något som diskuteras alltmer i dagens samhälle. Och allt fler upplever den.

Det digitala materialet vänder sig till kyrkor och församlingar och innehåller bland annat filmer, artiklar, reflektioner och inspiration.

Kontaktperson

Inga Johansson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se