Tända värmeljus

Beredskap i kris & katastrof

Equmeniakyrkan är en viktig resurs vid kris och katastrofer genom församlingars och medarbetares erfarenhet och kunskap i att möta människor i sorg.

Equmeniakyrkan kan genom församlingar erbjuda

  • Ett gudstjänstrum för andakt och symbolhandlingar
  • Själavård, tröst, närvaro
  • Information
  • Begravningsgudstjänst
  • Samtals/sorgegrupper
  • Skolkontakter
  • Erbjuda mötesplatser
  • Frivilligarbetare

Lokalt sker krisberedskap ofta genom ekumenisk samverkan med andra församlingar och samfund men även med kommun, räddningstjänst, polis med flera.

Varje församling ansvarar för sin beredskapsplanering.

Nationellt finns Equmeniakyrkan med i den Samrådsgrupp med trossamfund som finns inom Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kontaktperson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se