Ensam äldre man på parkbänk

Diakonifokus 2018/2019

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och utlösas av många olika faktorer.

Materialet för diakonins månad vill ge kunskap och inspiration för kyrkornas arbete bland äldre, med fokus på äldres psykiska ohälsa. Vi hoppas att temat om äldres psykiska ohälsa ska spridas runtom i landet genom lokalt och regionalt anordnade inspirationsdagar.

Du hittar mycket material och stöd i arbete på Sveriges Kristna Råds webbplats.

Till Äldres psykiska ohälsa på skr.se


Förord till materialet

Det var för några år sen. Jag läste om en känd ledargestalt som dött vid 75 års ålder, jag minns inte längre vem det var. Men jag minns att jag tänkte: Om jag dör vid samma ålder har jag bara tolv år kvar att leva. Livets korthet slog mig på ett sätt som det aldrig tidigare gjort. Å andra sidan, min pappa dog när han just passerat 80, min mamma är 93 och lever fortfarande. Man vet aldrig hur långt eller kort livet blir.

Så fyllde jag 65 år. Det är det där tillfället då man passerar en gräns. Ska jag fortsätta att yrkesarbeta eller inte? Vad vill jag ägna resten av mitt liv åt? Om man vid 50 går in i andra fasen av livet, hamnar jag nu i någon tredje fas?

Livets villkor är så olika. Jag har haft förmånen att ha god hälsa. Men människor runt mig har i olika grad drabbats av ohälsa, ibland både fysiskt och psykiskt. Undersökningar i Sverige visar på en ökad psykisk ohälsa. Under några år har diakonins månad fokuserat på barns och ungas psykiska ohälsa. Nu vänder vi uppmärksamheten mot situationen bland äldre.

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och utlösas av många olika faktorer. Årets material för diakonins månad vill ge kunskap och inspiration för kyrkornas arbete bland äldre, med fokus på äldres psykiska ohälsa. Vi fortsätter förra årets upplägg med ett samlat material på en särskild webbplats som vi hoppas ska kännas tillgänglig och bli använd. Här kommer att finnas information, filmer, länkar med mera. Vi vill ge fakta och idéer.

Nytt för i år är att vi kopplar denna webbplats till ett antal regionala inspirationssamlingar med syfte att ge kunskap och dela erfarenheter. Vi gör detta tillsammans med våra närstående bildningsförbund Sensus och Bilda. Vår förhoppning är att dessa inspirationssamlingar kan bidra till att Diakonins månad inte stannar vid en månad, utan ger stöd för diakonal verksamhet att utvecklas året om.

Diakonins månad vill uppmärksamma kyrkans diakonala uppdrag och verksamhet. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.”

Det gäller alla åldrar. Och nu, när jag själv börjat ingå i gruppen ”äldre”, ska jag med glädje ta del av det goda material som arbetsgruppen producerar och vara en del i den kyrka som tjänar Gud genom att praktisera medmänsklighet.

Gud,
Öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig.

Psalmer och sånger nr 96