Fängelsepastor vid häktet i Gävle

Kyrka – kriminalvård

Equmeniakyrkan finns tillsammans med andra kyrkor och trossamfund på häkten och fängelser.

Inom kriminalvården i Sverige arbetar ca 150 pastorer, präster, och diakoner med uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, leda samtalsgrupper, anordna gudstjänster, medverka i behandlingsprogram och utgöra ett stöd för såväl intagna som personal inom kriminalvården.

På det nationella planet samordnas verksamheten genom Sveriges Kristna Råd.
Läs mer på Sveriges Kristna råds webbplats

Kontaktperson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se