poliser

Kyrka – polis

Equmeniakyrkan finns med i en överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten, Svenska Kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen; Polisförbundet och ST.

Överenskommelsen möjliggör för församlingar att samverka med polisen.

Verksamheten syftar till bland annat till

  • att präster/pastorer/diakoner kan bistå polisen vid överlämnande av dödsbud
  • att präster/pastorer/diakoner kan vara ett stöd för polisanställda och anhöriga genom stödsamtal, avlastningssamtal eller själavård
  • att församlingar kan erbjuda brottsofferstöd
  • att präster/pastorer/diakoner kan leda handledningsgrupper
  • att präster/pastorer/diakoner kan genomföra minnesstunder för polisanställda och vara ett stöd för drabbade anhöriga och arbetskamrater till anställda som avlidit

I de tre storstadslänen; Malmö, Göteborg och Stockholm, finns det präster/pastorer som arbetar inom polismyndigheten som samordnare för de lokala församlingarna och länspolisen. Grunden för verksamheten är att den lokala församlingen samverkar med polisen. Överenskommelse mellan lokal församling och lokal Polismyndighet kan tecknas.

Utbildning för Kyrka – Polis i samverkan genomförs regelbundet. För att ansöka till denna utbildning krävs att du är ordinerad pastor eller diakon och att du är anställd i en församling.

Utbildning

Utbildning för Kyrka-Polis i samverkan genomförs regelbundet. För att ansöka till denna utbildning krävs att du är ordinerad pastor eller diakon och att du är anställd i en församling.

Kyrka-Polisutbildning 2024 >
Anmäl dig till senast 1 november 2023!

Kontaktperson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se